Arjen Postma volgt Teun Koorevaar als RSB-voorzitter op

De RSB-ledenvergadering heeft woensdagavond met algemene stemmen Arjen Postma (lid van Krimpen) gekozen tot opvolger van voorzitter Teun Koorevaar. Het einde van het tijdperk Koorevaar (sinds 2002) werd op een symbolische wijze zichtbaar gemaakt, Koorevaar had een voorzittershamer van thuis meegenomen die hij overhandigde aan Postma.

De nieuwe voorzitter sprak daarna zijn grote waardering uit voor de inzet van zijn voorganger Teun en betrok daarbij ook scheidend secretaris Kees van der Waal, die zowel op RSB als op KNSB niveau als bestuurder zijn sporen heeft verdiend. De nieuwe voorzitter wordt volgend jaar 65 jaar en zei zich jong en enthousiast te voelen om voor de schaaksport aan de slag te gaan. Hij werd voor een termijn van drie jaar gekozen. Op het nivo van het RSB-bestuur en de commissies zijn er nog de nodige vacatures, zoals van een eerste en tweede secretaris. Daarom wordt de komende weken een beroep op de achterban gedaan om mee te hand aan de ploeg te slaan om in het belang van de toekomst van de sport samen aan de slag te gaan.

Volgens Arjen Postma is er veel werk aan de winkel en gaat het bestuur voorop om een plan van aanpak te maken. Zijn toespraak daarover had de volgende tekst: (klik hier)


Penningmeester Kees jr. neemt afscheid van Kees van der Waal met een cadeau.....

....en met bloemen!

Penningmeester Kees jr. neemt afscheid van Teun Koorevaar met een cadeau.....

....en met bloemen!

Teun Koorevaar overhandigt de voorzittershamer aan Arjen Postma, de nieuwe voorzitter!

Arjen Postma, leest zijn toespraak voor.....

.... en heeft daar kennelijk geen moeite mee!

Teun mag naar vele actieve jaren als bestuurder eindelijk onderuit zakken!

Geachte mede bestuursleden en overige aanwezigen,

Voor velen van jullie ben ik tamelijk onbekend binnen het RSB gebeuren en zal mij daardoor graag kort bij jullie introduceren naast de gegevens in mijn CV. Mijn naam is Arjen Michael Postma 64 jaar oud geboren en getogen in Rotterdam alhoewel er van de zijde van mijn vader en grootvader friese roots zijn. Een deel daarvan is in mijn karakter terug te vinden met eigenschappen als vasthoudendheid, gedrevenheid maar ook eerlijkheid, loyaliteit en resultaatgericht in teamverband.Feitelijk een type geen woorden maar daden. Ik ben al weer ruim 40 jaar gelukkig getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Ik bezit gelukkig nog het elan en veerkracht van een jonge hond.

Op deze ambivalente dag is het mij allereerst een eer om dankzij het vertrouwen van het bestuur van de RSB en jullie als vertegenwoordigers van de aangesloten schaakverenigingen voor de komende 3 jaar als voorzitter te mogen fungeren. Ik zal dat vertrouwen zeker niet beschamen en mij met volle energie en met jullie gezamenlijke hulp er voor inzetten dat ons aller RSB weer op de kaart wordt gezet c.q. tot een nog hoger schaakgebeuren wordt verheven. Ten tweede wil ik zowel de aftredende voorzitter Teun Korevaar en secretaris Kees Van der Waal namens ons allen bedanken voor de inzet en verdienste in hun resp. functies voor het wel en wee van de RSB.

Ten derde wil ik zo snel mogelijk een plan van aanpak met de overige bestuursleden en uiteraard vertegenwoordigers van de schaakclubs opstellen. Ik wil daartoe tevens een schriftelijke enquete houden onder de leden om ons daarin bij te staan en te zorgen dat iedereen weer trots kan zijn te schaken in RSB verband. Primair dient er m.i. aan de teruggang van het ledenaantal een halt te worden toegeroepen en om te buigen in een gezonde en verantwoorde groei. Op die manier kan een contributieverhoging in de toekomst worden voorkomen. Geld zou daarnaast nooit een belemmering moeten zijn om een potje te schaken in georganiseerd verband.

Een ledenwerfcampagne met als streven 2500 leden in 2012 zou op een totale bevolking van ruim 1 miljoen in het gebied waarin de RSB werkzaam is moeten kunnen. De vereniging(en) die zich daarbij het meest onderscheiden dienen m.i. een passende prestatiebeloning te krijgen. Met name zouden vrouwen daarin een grotere rol kunnen spelen omdat hun vertegenwoordiging nu uitermate mager is. Dat geldt overigens ook voor bestuursfuncties. Een vrouwelijke secretaris zou lang niet misstaan en daarvoor in aanmerking komende leden worden benaderd. Met behulp van het bedrijfsleven en gemeenten ook in deze financieel moeilijker periode zou een aansprekend en liefst jaarlijks terugkerend evenement/toernooi moeten worden georganiseerd ter meerdere glorie van de RSB en haar leden. Een pendant van b.v. het Corus toernooi zou het ultieme doel kunnen zijn voor een aansprekend soort Euwe effect maar ook op een lager niveau is er werk aan de winkel en zou er veel eer en goodwill te bereiken zijn.

In deze jachtige tijden met onpersoonlijke elektronische gadgets, games en televisie zou regelmatige deelname aan schaakwedstrijden in clubverband rust en gezelligheid moeten geven. In feite zou schaken reeds in schoolverband verplicht moeten worden gesteld omdat dit het denk en analytisch vermogen bevordert waaraan men later zowel prive als maatschappelijk een voordeel kan behalen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Tenslotte dienen wij de RSB c.q. het schaken ruimer onder de aandacht van de diverse media te brengen en ons te laten assisteren door een coryfee op schaakgebied die als boegbeeld kan functioneren. Ik geef toe dat het zeer ambitieuze plannen zijn maar met ons aller en gezamenlijke inspanningen zou het moeten lukken. Als u naar aanleiding van mijn betoog nog vragen heeft al dan niet bij de rondvraag hoor ik dat graag en zal naar bevinden en vermogen antwoorden alhoewel ik mij met behulp van het huidige en aftredende bestuur nog wel moet inwerken, lopende projecten overnemen en voortzetten. Last but not least wil ik graag jullie aandacht vestigen op alweer het 33e IJsseltournooi hetgeen door mijn eigen Krimpense schaakvereniging wordt georganiseerd. Bijzonderheden vindt u op hun website SV Krimpen en het zou prettig zijn als er van uw verenigingen ook deelnemers naar Krimpen a/d IJssel zouden komen.

Tot besluit wil ik zo meteen een gezamenlijke toast uitbrengen op het welzijn van ons aller RSB en het nobele schaakgebeuren en beloof tevens en plechtig de volgende maal niet zo lang meer van stof te zijn. Arjen Postma
voorzitter RSB
top