Jan Sijbesma overvallen met met onderscheiding

De RSB heeft er sinds woensdagavond weer een lid van verdienste bij: Jan Sijbesma werd zo gehuldigd door scheidend voorzitter Teun Koorevaar voor 35 jaar inzet voor de jeugd, met name vanuit de school de Klim Op. De dames Inge Lecomte en Bep van Hoorn werden op de ledenvergadering in de huldiging betrokken. Koorevaar stelde met genoegen vast dat Sijbesma binnen twee jaar met de VUT gaat en nog meer zin en tijd in de schaaksport wil steken.

Overigens ging de benoeming niet zonder slag of stoot. Koorevaar werd door kritische leden van achter uit de zaal onder vuur genomen over het jeugdbeleid. Daarom werd Jan Sijbesma opgetrommeld om rond negen uur in de vergaderzaal in Capelle aan de IJssel te verschijnen om Teun Koorevaar bij te staan.

Voor het eerst verbaasde oog van Jan Sijbesma werd nog even vanaf vooral de achterste stoelenrij in de zaal een toneelstukje opgevoerd. Al snel werd duidelijk dat er een ander doel werd nagestreefd: Jan werd plotseling in een huldiging betrokken nadat de vergadering met algemene stemmen hem tot lid van verdienste had benoemd.


Wat gaat er allemaal met ons gebeuren, Inge en Bep wisten het wel, Jan niet!

Nog steeds verrast Jan?

Inge Lecomte, moeder van Robin, zat in het complot!

Bep van Hoorn zat ook in het complot!

Teun Koorevaar spreekt Jan vriendelijk toe!

Bloemen voor Inge, die haar man en zoon 11 dagen heeft moeten missen!

Ja Jan, nu moet je eraan geloven, we weten dat je dit zeker hebt verdiend!

Teun tussen Bep en Jan in, Jan werd verrast met een oorkonde en mooie cadeaus!

(v.l.n.r.) Schaakmoeder, Schaak-Bep en Schaakbestuurder!