Fotoverslag Algemene Vergadering van de RSB van 4 juni 2014 notitie "Toekomst van de KNSB"


Het RSB bestuur, Arrian Rutten (competitieleider) en Mark Jolly (jeugdleider A.I.) moesten verstek laten geen.
v.l.n.r.: Willem Platje (secretaris), Arjen Postma (voorzitter) en Peter de Weerd (penningmeester)

Klik op diavoorstelling of op (tablet) voor het fotoalbum!

Fotoimpressie vergadering (tablet)

Op de 169ste Algemene Vergadering van 14 mei 2014 bleek de tijd om diepgaand van gedachten te wisselen over de notitie "Toekomst van de KNSB" ontoereikend. Het bestuur van de RSB nodigt u daarom uit om op bovengenoemde plaats en datum de discussie over dit onderwerp voort te zetten. Graag vernemen we van u of u een vertegenwoordiging van uw vereniging af zult vaardigen of dat u persoonlijk aanwezig zult zijn. Het is van groot belang dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat te melden. Teneinde de vergadering qua tijdsduur zo efficiŽnt mogelijk te laten verlopen, verzoekt het bestuur u vooraf ideeŽn en commentaar aan te leveren om dit te realiseren. Het streven van het bestuur is, dat een vertegenwoordiger van het KNSB-bestuur dan wel van het bondsbureau aanwezig zal zijn. Momenteel is nog niet bekend, wie dat zal zijn.

Locatie: Topsportcentrum Rotterdam
Adres : Van Zandvlietplein 20 Rotterdam
Datum : Woensdag 4 juni 2014
Aanvang: 20.00 uur


Teun Koorevaar en Arjen Postma in een gezonde discussie!

Jammer genoeg was er van het bondsbureau niemand aanwezig bij deze belangrijke ingelaste vergadering. Over de toekomst van de KNSB werd door de aanwezigen uitgebreid gediscussieerd. Vooral de 12 t/m 19-jarige jeugd en hoe deze binnen te houden bij de verenigingen en hoe meer leden te werven in de leeftijdsgroep 35+ werd uitgebreid besproken daar het volgens de notitie speerpunten waren. Echte structurele oplossingen waren (nog) niet voorhanden. Teun Koorevaar (Het SchaaKKasteeL) had het over het project 6 t/m 9-jarigen, de allerjongsten dus. Hij ging daarover in een gezonde discussie met de RSB voorzitter. Het is belangrijk dat er in de wijken van de basisscholen waar les wordt gegeven ook jeugdschaakverenigingen of schoolschaakverenigingen zijn die deze kinderen willen opvangen. Maar hieraan is een groot gebrek. Opleidingen van schaakleraren is een eerste vereiste en de kosten daarvoor wil de RSB op zich nemen. Vele ideeŽn werden naar voren gebracht, maar daarover maakt de secretaris een verslag.

Ab Scheel