GOUDEN ERESPELD VOOR EEN LEVEN LANG SCHAKEN
Foto's van de huldiging

Teun Koorevaar feliciteert André Kouwenhoven Afgelopen maandagmiddag (15 september jl.) mocht ik de gouden erespeld van de KNSB uitreiken aan André J. Kouwenhoven, voorzitter van de Schaaksociëteit Centrum Charlois en erelid van Schaakvereniging Charlois/Europoort. Frans Maas was hierbij ook aanwezig namens de KNSB en de redactie van onze wijkbladen had een fotograaf gestuurd. André is bijna 70 jaar actief zowel als schaker, bestuurder, organisator en schrijver.

De 12 jarige André leerde in 1935 schaken van zijn vader. Toen in 1935 Max Euwe wereldkampioen werd was dit een stimulans voor de kleine André om door te gaan met schaken. Later heeft hij Euwe verschillende malen persoonlijk ontmoet en hem dit ook verteld en Euwe vond dit uiteraard geweldig. Hij koestert ook een prachtige foto van hem zelf en Max Euwe achter het schaakbord. Deze foto werd genomen tijdens één van de vele toernooien waarbij André een rol speelde in de organisatie.

In 1936 is hij lid geworden van "De Rode Spelers" aangesloten bij de RSB en kwam hier terecht in de jeugdgroep. De opleiding van deze jeugd was in handen van de bekende Rotterdam speler Chris Vlagsma, ook RSB kampioen. In 1940 is hij overgegaan naar Spangen en speelde in het tweede team RSB wedstrijden, in 1945 kwam hij terug uit Duitsland en ging in 1950 naar SV GEB waar hij een jaar of vijf aan het eerste bord speelde . In 1950 wilde hij stoppen maar ene Daan Verschoor haalde hem over naar SV "De Pion Rotterdam - Zuid" te gaan. Rond 1955 fuseerde deze schaakclub met "Het Zuiden" en werd het speellokaal aan het Sandelingenplein te klein. Er werd verhuisd naar de Gemeentelijke Sociale Werkplaats aan de Zuiderparkweg, hoek Slinge. Daar groeide de club onder de naam SV Europoort en André vervulde daar diverse bestuursfuncties waaronder die van voorzitter. André speelde toen 1e klasse KNSB in een sterk team van Europoort. Bij het 30 jarig bestaan van SV Europoort kregen de leden die 25 jaar lid waren een eremedaille waaronder naast Jan Poolman en anderen ook onze André.

In die tijd ontstond ook het jaarlijkse Open Snelschaakkampioenschap van de RSB dat op hemelvaartsdag werd gespeeld . Dit toernooi heeft hij elf jaar lang mede georganiseerd en er deden vele bekende topschakers aan mee. Toen het ledenaantal terugliep, ook omdat de sterkste spelers overgingen naar topclubs zoals Volmac en Charlois die in de hoofdklasse KNSB uitkwamen gingen er stemmen op om te fuseren. SV Charlois was bereid een fusie aan te gaan en hiermede ontstond SV Charlois/Europoort waar André voorzitter werd omdat hij dit ook was van SV Europoort. Toen de club het mooie ruime lokaal van de Sociale Werkplaats aan de Slinge moest verlaten kon men terecht in de Triomfatorkerk aan de Krabbedijkestraat. Maar ook daar moest het veld geruimd worden en kwam men terecht in een zaal van de Morgensterkerk aan het Slingeplein. André herinnert zich nog dat de vloer van hout was en erg hinderlijk kraakte onder het schaken… André verhuisde naar Lombardijen waar hij lid werd van de SV Lombardijen ( mijn club) waar hij zowel voor het eerste als voor het tweede team heeft gespeeld . Ruim een jaar geleden trok hij zich terug gezien zijn hoge leeftijd maar hij bleef lid van de RSB en de KNSB omdat SV Charlois /Europoort hem destijds tot erelid had benoemd .

In 1983 was hij betrokken bij de oprichting van de Schaaksociëteit Centrum Charlois ( wijlen Lau van Persie was de grote man samen met Cor van Lent en Kok van Drunen) en sinds 1983 is André voorzitter van de "Soos". Jaarlijks wordt er nog gestreden om de Lau van Persie Bokaal. Onlangs hebben we het 20- jarig jubileum gevierd en op de RSB website hebben we hieraan veel aandacht besteed middels een uitgebreid artikel met foto's.

André heeft zowel bij de RSB (vanaf ca. 1965 als wedstrijdleider) als bij de KNSB (vanaf ca. 1972 wedstrijdleider) bestuursfuncties vervuld. In zijn rol als wedstrijdleider KNSB verzorgde hij toen samen met Berry Withuis de zeer bekende V&D simultaanséances. Een tijdrovende maar zeer aantrekkelijke functie waar hij tal van binnen- en buitenlandse grootmeesters ontmoette zoals Euwe, Donner, Larsen, Hort, Portisch, Keres en anderen die na het Hoogovens-toernooi bereid waren aan een simultaantoernee door Nederland mee te doen. In die tijd een begrip in schaakland.

Kortom André is bijna 70 jaar actief lid als schaker , bestuurder en organisator. Ook heeft hij zeer vele artikelen geschreven voor clubbladen e.d. Bij de "Schaaksoos" is hij ook nog redacteur van het clubblad.

Echter naast zijn rol voor de schaaksport heeft hij een minstens even grote rol gespeeld in de korfbalsport en is hierbij ook nog steeds betrokken. De korfbalclub De Overkanters Zuiden Combinatie (OZC) is een begrip in Rotterdam Zuid. En het is deze "relatie" die het in een kritieke periode mogelijk maakte dat de "Schaaksoos" mocht spelen in haar clubgebouw, momenteel één van de modernste schaaklocaties in Rotterdam.

Al met al een gezellige middag met weer veel verhalen uit de "oude doos".
Teun Koorevaar

Voorzitter RSB