De geschiedenis van het schaken in Rotterdam en omstreken

Op 17 november 2006 bestaat de Rotterdamse Schaakbond 75 jaar. Echter het schaken in verenigingsverband bestaat dan al bijna 200 jaar in Rotterdam en omstreken. In "Het loopt ongenadiglijk mat, het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw", het proefschrift van H.J.G.M Scholten uit 1999 wordt melding gemaakt van "Vermaak door Oefening" voor zover bekend de eerste Rotterdamse vereniging die rond 1820 werd opgericht.

Op de Algemene Ledenvergadering van de RSB van 28 mei j.l. is van gedachten gewisseld over het komende jubileum. Iedereen was het erover eens dat aan dit jubileum aandacht moet worden besteed. De voorkeur van de aanwezigen ging uit naar het organiseren van (aansprekende) toernooien op mogelijk ook (aansprekende) locaties b.v. aan boord van een schip. Gelet op de benodigde inspanning en financiŽle middelen was er vooralsnog weinig animo onder de aanwezigen voor het uitbrengen van een jubileumboek . Dit zou misschien beter passen bij een 100 jarig bestaan. Uit een door het Bestuur gehouden kort onderzoek was gebleken dat jubileumboeken veelal mogelijk worden gemaakt door financiŽle bijdragen van sponsors al of niet in combinatie met een eigen bijdrage per boek.

Een alternatief dat naar voren werd gebracht was gebruik te maken van internet en op onze website artikelen te (laten) publiceren en informatie te verzamelen over de historie van de RSB.

Aangezien hier ook aan gedacht was in het kader van een ondersteuning bij het samenstellen van een jubileumboek willen we dit graag aan onze verenigingen en onze leden voorleggen.

Sommige verenigingen hebben reeds eigen jubileumboeken of speciale uitgaven van het clubblad waarin reeds een schat van historische informatie is vastgelegd waaruit delen voor herpublicatie op de website in aanmerking komen.

De RSB heeft gelukkig nog een groot aantal leden en ex- leden op zeer respectabele leeftijd, laten we zeggen de nu ca. 70 - jarigen of ouder. Zij weten heel veel van het verleden van de RSB en van het schaken en het zou fantastisch zijn als wij gezamenlijk met hen een deel van onze geschiedenis nog eens zouden kunnen optekenen en publiceren op de website.

Naast de eigen archieven zijn er nog de archieven van de KNSB, Het Tijdschrift KNSB vanaf 1893, de archieven van een aantal kranten etc. Ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Max Euwe centrum in Amsterdam zijn interessante vindplaatsen voor historische informatie.

Gaarne zouden wij willen horen of dit een modern alternatief is voor het klassieke jubileumboek waaraan iedereen die geÔnteresseerd is daadwerkelijk ook een bijdrage kan leveren.

In de september vergadering kunnen we dit dan nader met elkaar bespreken.

Bijgaand treft u alle artikelen aan over de geschiedenis van het schaken in Rotterdam en omstreken Klik hier
Teun Koorevaar