GOUDEN KNSB SPELD VOOR M.A.F. WESTERMANN JR.
Foto's van de huldiging

Rien Westermann ERELID ! Op 20 mei 1953 is de heer M.A.F. Westermann jr. lid geworden van schaakclub "Onésimus", opgericht in 1929 als onderdeel van de Christelijke Jongemannen Vereniging Onésimus. Op die avond speelde hij als "jonkie" een partijtje schaak en niemand kon toen vermoeden dat hij dat nu 50 jaar later nog steeds zou doen.

Afgelopen donderdag (10 juli) werd de Algemene Ledenvergadering gehouden met een agenda van 16 punten waarvan de belangrijkste o.m. waren het financieel verslag , de begroting en de verslagen van de interne en externe competities. Het werd een levendige vergadering met veel kritische vragen en zo hoort het ook ! De vergadering werd onderbroken voor het huldigen van de heer Westermann, op de schaakclub "Wes" genoemd. Ondergetekende mocht "Wes" de gouden KNSB speld op het "rever" prikken. Bijzonder was dat "Wes" geboren is op 12 november 1931 in dezelfde maand en hetzelfde jaar als de oprichting van de RSB ! De vraag of "Wes" een bijdrage zou willen leveren aan het optekenen van onze geschiedenis werd direct spontaan met ja beantwoord en binnenkort zal hiervoor al een eerste afspraak worden gemaakt. Deze artikelen worden op de RSB-website gepubliceerd onder de knop "Geschiedenis".

Rob Klos: Rien Westermann erelid Onésimus Hierna nam voorzitter Rob Klos het woord en deelde mede dat "Wes" tot erelid van de schaakclub is benoemd. "Wes" was hiermee zichtbaar in zijn nopjes. Rob zei nog gekscherend dat hij dit vast veel leuker zou vinden dan het krijgen van een doos sigaren, het geen "Wes" beaamde. Na het overhandigen van een mooi boeket bloemen nam "Wes" het woord. Hij bedankte iedereen en memoreerde nog dat recent één van de leden naar een andere schaakclub was overgegaan omdat hij op een hoger niveau wilde spelen. "Wes" stelde het bestuur gerust dat ze zo'n stap van hem niet hoeven te vrezen. Het bestuur haalde opgelucht adem. Van dit intermezzo werd dankbaar gebruik gemaakt om met de jubilaris het glas te heffen. Toen de voorzitter door had dat de animo er flink in zat maande hij iedereen de vergadering weer bij te wonen daar er nog ruim 10 agendapunten te behandelen waren.

Rien Westermann schat dat hij ruim 2000 normale partijen heeft gespeeld en met vluggertjes er bij een veelvoud hiervan. In al die jaren was hij vier keer periodekampioen. Ik was een beetje goed en had een beetje mazzel zegt hij nu.

De 71 jarige Westermann nam eind 1952 de fourniturenwinkel over van zijn vader. Ook wat uiterlijk en karakter betreft leek Rien nogal op zijn vader. Stuyling de Lange , oud RSB-bestuurslid en lid van Onesimus, vroeg belangstellend " wat zijn fournituren eigenlijk Rien" ?. En Rien ging er eens rustig voor zitten om voor de zoveelste maal uit te leggen wat fournituren zijn. In deze tijden van recessie actueel daar veel kleren weer zelf gemaakt worden.

Hij werd in Rotterdam geboren en maakte mee hoe het ouderlijk huis aan de Steiger na het bombardement in mei 1940 tot de grond toe afbrandde. In 1995 doekte hij de zaak op, hij vond het welletjes. Elke zondag gaat hij nog naar de Chr. Gereformeerde Rehobothkerk. Onésimus ? Die naam komt voor in de Bijbel in een brief van de apostel Paulus. Ik meen een slaaf die tot het geloof gekomen was. Eigenlijk heel onbekend. 't Is me een raadsel waarom de schaakvereniging die naam heeft gekregen.

De schaakvereniging Onésimus is volgens hem niet echt veranderd. Vijftig jaar geleden kwamen de leden ook zoals tegenwoordig uit alle lagen van de bevolking van topambtenaar en directeur tot winkelier en monteur. Wel heeft Onésimus door de jaren heen grote schommelingen gekend in het ledenaantal. Van de 50 jaar is Rien 21 jaar secretaris van de schaakclub geweest en dit tekent zijn inzet voor de club. Schaaktechnisch is er niet veel meer bewaard gebleven van vroeger. Zij rating lag rond de 1900 voor een enkeling nog bekend als de Jan Mank rating. Met wit mag hij graag het Schots spelen en met zwart Siciliaans of Spaans. Het schaken en de vaste clubavond zijn hem dierbaar zoals ook bleek in een interview in het Algemeen Dagblad in 1994. Het interview ging toen over zijn Fourniturenwinkel W. & J. Grashoff waar hij ruim 40 jaar mee verbonden was. De wekelijkse tocht van zijn woning in de Provenierswijk naar Kralingen schrikt hem niet af. ,, Ik wil niet capituleren zegt hij". ,, Oude mensen met drie sloten op de deur…". Zó leven wil hij niet. Eind jaren 80 schafte hij zich een schaakcomputer aan, hij wilde met de tijd meegaan en niet stil blijven staan.

Wij scharen ons achter de wens van bestuur en leden van Onésimus en wensen "Wes" nog vele en gezonde (schaak) jaren toe en kijken met belangstelling uit naar nog meer verhalen uit de oude doos van Westermann".
Teun Koorevaar
Voorzitter Rotterdamse Schaakbond
Onder dankzegging voor het gebruik mogen maken van het artikel van Eeuwke Woldring in het weekblad "De Ster" van 8 juli jl. met een zeer karakteristieke foto van "Wes" en van het artikel van Paul Wassink in het recent verschenen clubblad "Olesimus" (spreek uit : "Oh lees hem eens"). Tevens assisteerde Eeuwke Woldring bij het maken van de foto's.

Onésimus 1 werd afgelopen seizoen kampioen en promoveerde naar de eerste klasse.
Schaakvereniging Rock hield op te bestaan en ging samen met Onésimus.