GOUDEN KNSB ERESPELD VOOR JAN VEENIS

Fotogalerij

Sliedrecht, donderdagavond 13 november 2003

DEEL I: JAN VEENIS TREEDT AF ALS VOORZITTER, WOUT BOER NEEMT HAMER OVER

Nadat Jan Veenis de voorzittershamer had overgedragen aan Wout Boer die met algemene stemmen als nieuwe voorzitter werd gekozen werd het officiële gedeelte van de vergadering van de SV Sliedrecht gesloten. Maar toen begon het feest pas echt en Jan Veenis wist niets van wat er allemaal nog ging komen. Vaak wierp hij een vragende blik naar zijn vrouw die ook aanwezig was.

Aan tafel bij Barend & Van Dorp, Jerry, Frank Barend, Hans van Dorp, Wout Boer en Jan Veenis (op de rug gezien) met vlak daarachter mevr. Veenis. Hans Berrevoets en Frank Stoute voerden een fantastische persiflage op van "Barend en Van Dorp". Gasten aan tafel waren Wout Boer, Jerry van Rekom en natuurlijk Jan Veenis. Eerst werd het nieuws van de dag besproken en alle items gingen natuurlijk over Jan Veenis.

Daarna kwamen de tien vragen waarop Jan alleen maar met ja of nee mocht antwoorden en dat was niet altijd makkelijk. Na de tien vragen een ontboezeming van zijn vrouw: "ik heb Jan nog nooit zo duidelijk ja of nee horen zeggen!". In verband met een extra nieuwsuitzending kwam het muzikale optreden van de groep "Shocking Blue" met het nummer "Venus" te vervallen.

De nieuwslezer:

Beste Jan, je zult je misschien afvragen wat ik hier vanavond kom doen. Dat is eigenlijk heel simpel. Op het RSB Bondsbureau zijn de afgelopen jaren anonieme klachten binnengekomen over het functioneren van de voorzitter van SV Sliedrecht. De klachten varieerden van : vergaderingen veel te kort, nietszeggende antwoorden op vragen, bewust vergeten kritische vragen te beantwoorden, eigenzinnig optreden, bestuurders blijven te lang aan hun zetel kleven en "last but not least" het geven van ongevraagde adviezen aan het RSB Bestuur. O ja, en dan vergeet ik nog dat gedoe met "De Leeuw". Het RSB bestuur heeft besloten mij af te vaardigen naar één van jullie vergaderingen met het verzoek deze klachten te onderzoeken en jou eventueel opmerkzaam te maken op een kadercursus "bijscholing en heropvoeding" voorzitters.

Maar wat schetst mijn verbazing toen ik gisteravond mijn bezoek aankondigde bij Jerry van Rekom. Hij sputterde nogal tegen maar zei uiteindelijk toch : " OK kom dan maar want het is de laatste vergadering van Jan als onze voorzitter". Ik stond perplex want in het RSB Bestuur dachten we "Die Jan gaat door tot zijn 100ste, vandaar onze aandacht voor die kader cursus !

Ik besloot toch maar te gaan want misschien kon ik ook nog een paar aardige dingen zeggen over Jan. Maar er is weinig nieuws over jou. Alles is al eens gezegd of geschreven. Eigenlijk ben je bij leven al een schaaklegende. Er is een dik clubblad speciaal aan jou gewijd waarin alle gezaghebbende schakers hier in de regio hun zegje hebben gedaan, je kreeg de erepenning van de Gemeente Sliedrecht, er is een schaakprobleem aan je opgedragen, er zijn schaakgedichten over je en je hebt pas nog een groot feest gevierd met "Peer de Drol", wat wil je nog meer. En citeren uit andermans werk vind ik al helemaal niets.

Toch moet me nog iets van het hart over "De Leeuw". Bij een vorige gelegenheid heb ik er al uitgebreid over gesproken dus dat ga ik niet herhalen. Echter vorige week was ik een aantal dagen in Parijs en ook in mijn favoriete schaakwinkeltje genaamd "Variantes" in de Rue St. André des Arts in de wijk Quartier Latin. Hier ontdekte ik het geheim van "De Leeuw". Ik heb dit nog deze week schriftelijk gerapporteerd aan Jerry van Rekom. Ook op de RSB site hebben jullie iets van mijn belevenissen kunnen lezen in de rubriek "Paris vous parle". Gisteravond verzuchtte Jerry nog dit geheim vanavond niet te onthullen want dat zou te pijnlijk zijn voor Jan en hij dacht dat hij dit met Wout wel zou kunnen oplossen. Dus ik zeg er niets meer over.

Jan's voorliefde is alom bekend : formulieren, tabellen, statistieken en speelsystemen. Eigenlijk had hij allang "Keizer Jan" moeten heten, mij een raadsel waarom dit nog niet is gebeurd.

In mijn zeer korte bestaan als voorzitter kan ik toch gelukkig nog iets over een persoonlijke ervaring op dit gebied met Jan vertellen.
Deze zomer hadden we zoals als jullie weten een koppeltoernooi voor bestuurders waaraan Jan ook meedeed. Toen alle koppels met veel moeite in poules waren onderverdeeld en gezegd werd dat ze het verder maar moesten uitzoeken had je dat gezicht van Jan eens moeten zien. Hij kwam verbijsterd naar mij toe en vroeg of ik een speelschema (zo'n kaartje had) voor zijn poule had. Toen het antwoord hierop ook nee was had hij het niet meer… Hij was in staat om weg te lopen. Echter dan komt de ware wedstrijdleider weer in hem boven en binnen de kortste keren had hij de zaak op de rails in zijn poule en hebben we de hele avond geen last meer gehad van hem. Het verslag heeft u kunnen lezen op onze website (zie onder archief maand juli)_.

Het gevolg van zo'n aanpak is dat er verenigingen naar je toekomen en zeggen dat één en ander veel beter georganiseerd zou kunnen worden. En dat geef je dan uiteraard toe en zo is het gekomen dat SV Overschie heeft aangeboden dit toernooi begin januari 2004 te willen organiseren. Missie geslaagd zou ik zeggen.

Tot slot zou ik Jan willen bedanken voor zijn inzet tot dusverre voor het schaken, hij blijft gelukkig nog aan als bestuurder heb ik begrepen en ook actief als speler binnen de club. Jullie zijn dus nog niet van hem af en wij ook nog niet !.

Goede gezondheid Jan en nog veel schaakjaren toegewenst !

"Barend en Van Dorp" namen de regie weer over en vroegen Jan om een reactie. Jan, vlijmscherp als altijd , vond het jammer dat de voorzitter niet wilde toegeven dat hij al heel lang geleden het RSB Bestuur geadviseerd had het speelsysteem aan te passen.
De nieuwslezer repliceerde Jan dit had je nu niet moeten zeggen maar ik heb nog meer goed nieuws!

DEEL II : GOUDEN KNSB ERESPELD VOOR JAN VEENIS

Opspelden is een vak apart.....Op donderdagavond 13 november jl. is aan Jan Veenis (69) , oud-voorzitter van de SV Sliedrecht, de gouden KNSB erepenning uitgereikt door de voorzitter van de Rotterdamse Schaakbond . Jan Veenis heeft in de afgelopen 43 jaar zeer veel betekend voor (schakend) Sliedrecht en omgeving. In 1960 kwam Jan vanuit de Zaanstreek naar Sliedrecht . In de Zaanstreek was hij ook al een groot aantal jaren als schaker actief. In Sliedrecht werd hij direct gevraagd als wedstrijdleider en gedurende een periode van 10 jaar vervulde hij een dubbelfunctie in het bestuur omdat hij in 1989 als opvolger van ere-voorzitter wijlen P.C. Parel werd gekozen. Dit jaar mei overleed de heer Parel op 83 jarige leeftijd en Jan Veenis hield een waardige toespraak op de crematieplechtigheid.

Vanaf 1999 was hij alleen voorzitter.
Jan Veenis was één van de stuwende krachten achter het bekende Fokker Schaaktoernooi ( Open Kampioenschap van de Drechtsteden) dat in Papendrecht werd gehouden. Hij koestert nog een fraai "Fokker-model" als herinnering aan deze bijzondere periode. Als schaakpromotor en wedstrijdleider heeft hij de vele edities van dit toernooi mede tot een groot succes gemaakt. Daarnaast is hij al 15 jaar wedstrijdleider van het bekende Alblasserwaard toernooi. Ook heeft hij ook een bijdrage geleverd aan de activiteiten van de RSB als gewaardeerd lid van commissies.

Tijdens zijn voorzitterschap kende zijn "cluppie" de meest succesvolle periode uit de historie en zag hij zijn "vlaggenschip" naar de landelijke competitie promoveren. In 1998 was Jan Veenis de enige Sliedrechtenaar die in de KNSB meespeelde , weliswaar was dat in de uitslagendienst voor de 3e klasse, terwijl het 1e team weer op de weg terug was vanuit de RSB promotieklasse. Als voorzitter maakte Jan Veenis het mede mogelijk dat zijn vereniging in twintig jaar uitgroeide tot een beeldbepalende en één van de sterkste clubs in Zuid- Holland- Zuid. Ook heeft hij mede aan de basis gestaan van een grote jeugdafdeling. Recent kwamen zij in het nieuws in verband met de samenwerkingsovereenkomst met de jeugdafdeling van SV Zwijndrecht (zie o.m. het recente artikel in het Rotterdams Dagblad). Dat Sliedrecht mede internationaal een schaakstad werd door de successen rond de boeken over de opening "De Leeuw" vervult hem terecht met trots.

In 2000 werd hij door zijn vereniging als erelid (40 jarig jubileum) gehuldigd en werd er een speciale editie van het clubblad (bijna 40 pagina's!) aan hem gewijd.

In 2002 werd Jan Veenis door burgemeester Boevée van Sliedrecht in het zonnetje gezet. Hij kreeg voor zijn jarenlange inzet de erepenning van de Gemeente Sliedrecht. Naast het schaken is Jan Veenis ook op andere terreinen maatschappelijk zeer actief net zoals zijn vrouw trouwens die hiervoor 5 jaar geleden verrast werd met een koninklijke onderscheiding . Op zichzelf is deze brede inzet voor de Sliedrechtse gemeenschap vanuit huize Veenis uniek te noemen zowel door de duur en als het aantal maatschappelijke functies.
Teun Koorevaar
Voorzitter Rotterdamse Schaakbond