Druk bezochte 156e Algemene Ledenvergadering van de RSB

Rotterdam, 12 september 2007

Maar liefst 51 leden, waaronder één dame, Sheila de Jonge (Sv De Pionier) met achter de tafel het 5-tallige RSB bestuur waren aanwezig op deze kennelijk belangrijke vergadering. Nooit eerder waren er de afgelopen vijf jaar zoveel leden van schaakverenigingen - aangesloten bij de RSB - op komen dagen.
Tot aan de pauze liep het allemaal redelijk snel, daarna bij het onderwerp bestuursmemo, een belangrijk onderwerp, nam het bestuur ruim de tijd om alles onder de aandacht te brengen waaronder: solidariteit, vacature jeugdleider, vacature wedstrijdleider, schaken op school, Bondsraad enz.
Het snelschaken voor clubteams wordt dit jaar georganiseerd door 3-Torens en zal in Berkel worden gehouden. Simon van der Beek gaf aan dit te willen ondersteunen, een mooi aanbod, waar 3-Torens zeker zijn voordeel mee kan doen.
De loting van de RSB beker werd traditie getrouw gehouden en zal zo spoedig mogelijk op de site gezet worden.
Het voorstel tot wijziging van de statuten werd (met uitzondering van artikel 5) aangenomen, evenals het huishoudelijk reglement, de geschillencommissie en het competitie reglement, met hier en daar wat kleine aanpassingen, ook in de late uurtjes werd er op iedere punt en komma gelet.
Een geëmotioneerde Arrian Rutten gaf een toelichting op zijn aftreden in de bondsraad, hij kreeg van de voorzitter alle tijd om dit aan de vergadering uit te leggen.
Om twee minuten over twaalf bedankte de vermoeide voorzitter (Teun Koorevaar) de aanwezigen voor hun komst en sloot de vergadering.

De volgende algemene leden vergaderingen zijn: 7 mei en 10 september 2008
Noteer deze data alvast in de agenda. De locatie wordt tijdig bekend gemaakt.

Ab Scheel
Klik op foto voor een vergroting!
Foto's Ab Scheel