23 juli 2007 (teller staat op: 235)
De namen in alfabetische volgorde!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z fotogalerij

Schakers ABC ook in beeld
De geschiedenis van de RSB trekt ook in gezichten voorbij. Onder aan de namenlijst RSB ABC zijn ook foto's te vinden van mensen, die aan de historie tussen 1931 en 2007 een steenje hebben bijgedragen. De familie van Jaap Bakker, erelid van schaakclub Dordrecht, stuurde ons een recente foto van Jaap. We hebben gemerkt dat het zo ook in herinneringen houden van mensen, die niet meer onder ons zijn, wordt gewaardeerd. De RSB ABC kan alleen compleet zijn dankzij bijdragen van onze lezers in woord en beeld...

Waarom een RSB ABC?
Als onderdeel van het jubileumjaar van de RSB (75 jaar) is de RSB ABC gelanceerd. Het initiatief is wellicht te vergelijken met de zogeheten vrije encyclopedie WIKIPEDIA op internet. We vermelden informatie uit schriftelijke en mondelinge bronnen met medewerkers van onze achterban. Het houdt niet in, dat er bij wijze van spreken sprake is van een wetenschappelijk onderzoek. We proberen met hulp van de achterban de gegevens wel zo correct mogelijk te maken.

Wie bepaalt wie in de RSB ABC komt of niet?
In feite bepalen dat de lezers zelf. Op basis van de inbreng proberen we een ABC uit te breiden. Als blijkt dat voor de vermelding van een naam geen draagvlak bestaat, zullen we onderzoeken of het niet beter is om de naam uit het ABC te halen. Je kunt zeggen, dat het ABC lijkt op het elektronische bestand dat door de RSB wordt bijgehouden op de site van de RSB, maar RSB ABC probeert terug te gaan in de tijd, in de schaakgeschiedenis. Uit de wereldwijde ervaring bij WIKIPEDIA blijkt dat met medewerking van de achterban er uiteindelijk toch een behoorlijk tot goed betrouwbare lijst valt samen te stellen?

Wie is verantwoordelijkheid voor RSB ABC?
RSB ABC wordt niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de RSB, alhoewel het bestuur van de RSB het intiatief toejuicht. De plaatsing valt onder de gebruikelijke redactionele verantwoordelijkheid van de webmaster. In beginsel wordt gebruik gemaakt van toegankelijke bronnen, zoals internetsites, oude clubbladen, archieven, mondelinge informatie van betrokkenen. Wie vindt dat vermelding van de naam eventueel belangen van een andere orde aantast, waarvan de samenstellers gezien het openbare karakter van de bronnen zich niet bewust hadden kunnen zijn, wordt vriendelijk gevraagd contact op te nemen met de webmaster van de RSB.

RSB-website begint schakers ABC
Meer dan honderd namen van mensen, die in het verleden en heden hun sporen hebben nagelaten in het distrikt van de RSB. Dat is de eerste oogst van het schakers ABC. Het zoeken en vastleggen van namen en bijzonderheden begint bewust in 2006. De Rotterdamse Schaak Bond (RSB) bestaat dit jaar immers 75 jaar.
De eerste lijst met namen wordt nadrukkelijk een begin genoemd. De opzet is, dat iedereen de gelegenheid krijgt om namen te noemen en om gegevens aan te leveren. Het gaat om mensen, die van belang zijn geweest voor de schaaksport.RSB-website begint schakers ABC Ereleden, leden van verdiensten, erevoorzitters, koninklijk onderscheiden mensen, erebestuursleden, locaal onderscheiden mensen, vrijwilligers van het jaar enz horen zeker op de lijst. Ook namen van mensen, die we niet mogen vergeten, horen op de lijst. Iemand die tien jaar aktief is geweest, mag je zeker een kandidaat voor het schakers ABC noemen in de RSB. lees verder.....

Namen en gegevens gezocht voor elektronische ABC eregalerij van de jubilerende RSB.
Mensen dragen de schaaksport, schaakclub, schaaksoci\\f1\f1ëteit, de schaakbond., de schaakwereld.
Vrijwilligers verdienen in het jubileumjaar van het distrikt RSB niet te worden vergeten.
Een eerste stap is het noemen van de namen. Een elektronisch saluut dus voor mensen, die de schaaksport in het gebied van de RSB de geschiedenis door hebben geholpen. Mensen die hun sporen hebben verdiend, mogen we niet vergeten.....
Dit eerste ABC eregalerij is een begin.
We hebben hulp nodig, ABC RSB 1 is immers een eerste stapje. We denken dat - alleen met steun van - de namenlijst nog fors kan groeien en completer wordt.

Namen zijn er genoeg.
Alleen: We vergeten de namen ook. Namen leveren juist herinneringen op. Namen geven de werkelijkheid meer betekenis. Namen tekenen de schaakverhalen over 75 jaar RSB en ook de tijd daarvoor...want de eerste schaaksporen zijn al eeuwen oud.

We hebben een jubileumjaar voor ons. Alle lezers van deze website kunnen de geschiedenis met namen en achtergronden meer kleur te geven. Stuur daarom gegevens voor bij namen op of namen met gegevens naar de webmaster. Kijk mee of de gegevens zijn aan te vullen en/of dat de gegevens inderdaad kloppen.
Zo doe je ook recht aan de drager en draagster van onze sport. We willen een mooi complete lijst maken voor het hoofdstuk GESCHIEDENIS in elektronische vorm.
De eerste lijst, die wordt vrij gegeven per januari 2006, is dus niet meer dan een begin.
Over 75 jaar kan toch een veelvoud aan namen worden vastgelegd.
Zo ontstaat een document, dat mee kan blijven reizen in de geschiedenis.
Het zou mooi zijn als van elke club minstens één naam in de eregalerij komt! Meer namen mag ook. Graag zelfs. Dat prikkelt immers andere verenigingen om aan de slag te gaan met zoeken in de schatkamer van de eigen historie. Daarin liggen niet alleen sieraden voor deze eregalerij, die mogen stralen. Soms levert de schatkamer van het verleden aanknopingen op voor PR. Schaakpromotie lukt ook alleen maar, als we de mensen niet vergeten.

Zover er ruimte is, kunnen wapenfeiten worden genoemd om iemand nog meer te kunnen plaatsen in de tijd, heden of verleden. Lengte actief zijn, naam, club of clubs, functies. tijdperk en daarna eventuele bijzonderheden.

Het is een UITDAGING om dit eresaluut in het jubileumjaar 2006 op te bouwen. Een eregalerij is alleen een eregalerij als die lijst leeft en dus completer kan worden in de loop van de tijd.


top

  A

  B

 1. Baarle John van, 3x gesloten RSB-kampioen (1966 1967 1968), 3x Nederlands kampioen snelschaken Kampioen snelschaken Belgie en open kampioen Luxemburg geweest. Verscheidene malen voor Nederland in interlands uitgekomen. Vertegenwoordigde Nederland enkele malen in de EEG (vroegere Clare Benedict) wedstrijden. Jarenlang deelnemer in het kampioensteam van Volmac Speelde voor Volmac mee in de Europacupfinale tegen Moskou (toentertijd was de KGB daar nog bij -jaar 1977-
 2. Bac Dick (Moerkapelle), in 1976 medeoprichter van Schaakvereniging Moerkapelle, bestuurslid (van 1976 tot 1993), wedstrijdleider RSB (van 1982 tot 1988), penningmeester (van 1976 tot 1982 ), voorzitter (van 1988 tot 1993). Vanaf de oprichting speler van het eerste team.
 3. Bakker Jan (Charlois, Hillegersberg). Jarenlang kleurrijke wedstrijdleider/competitiespeler en eerste teamspeler. Hij stond bekend in jaren zestig als ome Jan. Jaap Staal schreef in het nummer van oktober 2004 nog een mooie in memoriam over Bakker: Jan was een begrip in de Rotterdamse schaakwereld en bereikte zijn sportieve hoogtepunt in de jaren zestig als speler van het tesm van Charlois dat landskampioen werd.Daarnaast kon door de club altijd op hem een beroep worden gedaan, om naast zijn werk bij de PTT, bestuurlijk werk te doen. In zijn latere leven was hij ook aktief betrokken bij Hilligersberg. Bij het bericht van zijn overlijden schreef de toenmalige voorzitter Ruurd Ouwehand in 2004: ,,Nadat hij lid werd van schaakvereniging Hillegersberg hebben wij Jan zeer leren waarderen als mens en als één van de drijvende krachten achter onze vereniging".
 4. Bakker Jaap (Dordrecht) Extern wedstrijdleider, voorzitter (1971-1996). Bruggenbouwer in Dordtse schaakwereld. Schaker in sportraad.
 5. Bakker Stoffel (Dordrecht) voorzitter en erevoorzitter (1945-1965). Het bestuurlijke gezicht van de schaakclub in de jaren vijftig, net toen Hoogendoorn en Van Donk sportief tot de top dertig van Nederland gingen behoren. Bakker vormde met Klootwijk en Jansen het centrale organisatiecomité voor de bondswedstrijden in Dordrecht in 1958, tgv het zeventig jarig bestaan van de club. Vanzelfsprekend werden alle schakers ontvangen in het Stadhuis door burgemeester A. van der Dussen. Schouwburg Kunstmin beschikte toen nog over een grote voorzaal, die uitstekend geschikt bleek voor de bondswedstrijden, inclusief open-kampioenschap. Medeorganisator Leo Jansen (Dordrecht) won toen ,,tussendoor" het reserve openkampioenschap. Voorzitter Bakker genoot in de stad en in de wijk grote bekendheid als het hoofd van Da Costaschool in Krispijn.
 6. Beek Simon van der, (Spijkenisse/RSB), wedstrijdleider, schaakpromotor. Bestuurslid Stichting tot bevordering van de Schaaksport in Dordrecht, Bestuurslid Stichting Integratieschaak Spijkenisse; Bestuurslid van Schaakvereniging Spijkenisse; tijdvak: 1984 t/m 2001 Bestuurslid van de Rotterdamse Schaakbond; tijdvak: 1993 t/m 2000 Bondsraadslid Koninklijke Nederlandse Schaakbond; tijdvak:1996 t/m 2000 Lid van verdienste van de Rotterdamse Schaakbond(RSB) Actief schaker in verenigingsverband en diverse Schaaktoernooien Webmaster van de Rotterdamse Schaakbond Competitieleider van de Rotterdamse Schaakbond Mede-organisator van: Persoonlijk Kampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond, en andere toernooien.zoals Regionaal Kampioenschap voor verenigingenteams in de RSB. Speciaal: Diverse grote/kleine evenementen op verzoek van bedrijven en (winkeliers)verenigingen.
  Bestuurservaring
  Bestuurslid Stichting tot bevordering van de Schaaksport in Dordrecht; tijdvak: 2001 - heden
  Bestuurslid Stichting Integratieschaak Spijkenisse; tijdvak: 2003 - heden
  Bestuurslid van Schaakvereniging Spijkenisse; tijdvak: 1984 t/m 2001
  Bestuurslid van de Rotterdamse Schaakbond; tijdvak: 1993 t/m 2000
  Bondsraadslid Koninklijke Nederlandse Schaakbond; tijdvak:1996 t/m 2000
  Activiteiten
  Lid van verdienste van de Rotterdamse Schaakbond(RSB) (datum benoeming 11-9-2002)
  Actief schaker in verenigingsverband en diverse Schaaktoernooien
  Webmaster van de Rotterdamse Schaakbond
  Competitieleider van de Rotterdamse Schaakbond
  Mede-organisator van:
  Persoonlijk Kampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond(voorronde Algemeen Nederlands Kampioenschap)
  Open Nederlands Kampioenschap Rapid Schaak
  Open Nederlands Kampioenschap Snelschaken
  Open Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Schaaktoernooi
  Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse
  Open Schaakmarathon Kampioenschap van Spijkenisse
  Open Senioren Schaakkampioenschap van de RSB
  Regionaal Kampioenschap voor verenigingenteams in de RSB
  Diverse grote/kleine evenementen op verzoek van bedrijven en (winkeliers)verenigingen.
 7. Beek Ruud van der, ruim 6 jaar de stille kracht achter groot aantal schaakevenementen o.a. NK's en in RSB verband, webmaster Spijkenisse.
 8. Bekkum prof. H. van (Rotterdam en SO Rotterdam), voorzitter Rotterdam en vice-voorzitter SO Rotterdam. Hij begon in 1949 als zestien jarige bij de voorloper van SO Rotterdam, Kralingen. Goris speelde in het begin als rode draad door zijn schaakloopbaan, alhoewel hij volleyballen op landelijk niveau toen ook heel aardig vond. In 1985 hielp hij (met Bogert en Van den Brink) de club door een moeilijke tijd heen en bleef hij bestuurlijk bij de vereniging betrokken.
 9. Berg van den Aad. Bij De IJssel na één jaar penningmeester vanaf 1967 tot heden secretaris/archivaris. Daarnaast al vele jaren wedstrijdleider intern, redacteur clubblad (vanaf 1994), mede-organisator Zuidplas Top 12 toernooi (1995-heden). Vanaf 2006 tot 2014 ledenadministrateur van de RSB. In 2007 voor zijn schaakactiviteiten benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en erelid van De IJssel. Voor wie de geschiedenis lief heeft.
 10. Berg vd Mick. Van 1975-1986 teamleider van De IJssel 1 en van 1987 tot 2012 wedstrijdleider extern, dus verantwoordelijk voor de organisatie van de deelname van De IJssel aan de RSB competitie. Bestuurslid (1998-2013), clubbladredactie (1987-1994), organisatie Zuidplas Top 12 toernooi (1995-2003), organisatie van diverse invitatietoernooien en betrokken bij jeugdschaakactiviteiten. Levert sinds 2003 een actieve bijdrage aan de homepage van De IJssel op internet. In 2004 benoemd tot erelid van De IJssel.
 11. Bergsma, K.M. dr. (Kralingen, Rotterdam). Nadrukkelijk huisarts, schaker en dertig jaar lang een beeldbepalend persoon in de Rotterdamse schaakwereld. Hij staat ook in de geschiedenisboeken als schaakpromotor. Euwe noemde hem eens als topschaker aan het eind van de jaren dertig al de held van Rotterdam. Hij werd zelfs eens tweede in het artsen wereldkampioenschap schaken en deelde in een zeskamp rond 1936 eens de eerste plaats met Tartakower. Bergsma hield als schaker, aldus clubgenoot rond 1960 Lex Jongsma, altijd de theorie bij en speelde een groot repertoire. ,,Hij ging nergens voor opzij". Euwe zette in april 1940 de bijzondere betekenis van Bergsma op papier uiteen. ,,We kennen Bergsma niet alleen als een sterk schaakspeler, maar ook als een vriendelijk en eerlijk mens. Iemand, op wien men onder alle omstandigheden kan bouwen". Bergsma - groot als mens en groot als schaakspeler - bleek als voorzitter van zowel Rotterdam als de RSB in bijzondere tijden altijd de juiste man op de juiste plaats te zijn. Ook sportief zette hij zich in wanneer op hem een beroep werd gedaan. Hij was in 1963 nog bereid om zonder voorbereiding in te vallen in het Nederlands kampioenschap om het deelnemersaantal even te maken. Hij overleed in 1966 nog geen 24 uur nadat schaakclub Rotterdam voor de eerste maal clubkampioen van Nederland was geworden. Hij stond daarom niet op de historische kampioensfoto. Een speciaal telegram om hem dank te brengen voor al hetgeen hij had gedaan om het doel te halen, bereikte hem niet meer op tijd. Zijn overleden trok veel aandacht in de media. Bergsma werd omschreven als iemand met een luisterend oor, die soms geen woord te veel zei. Indien nodig op een ledenvergadering van de club kon hij ook een alleenspraak houden en werd er kort vergaderd en snel weer geschaakt. Bergsma wist als huisarts wat ziek zijn betekende, maar hij bleef actief en betrokken ook voorzitter van de club in zijn laatste levensfase..Ook op het bord bleken zijn geestelijke prestaties tot het einde toe maximaal te zijn: De ,,schaakpatient" werd zelfs nog clubkampioen snelschaken (9 uit 9) en pakte in het teamkampioenschap van de RSB als kopman een score van 9 uit 9 mee. Alhoewel hij zeker in de jaren dertig en vijftig een prominent nationaal schaker, is het markant te noemen dat hij in zijn laatste levensjaren tussen 1960 en 1963 ,,gewoon" clubkampioen werd. Het niveau bevestigde hij door in 1962 en 1963 ook RSB-kampioen te worden. Markante uitslagen van de huisarts/schaker, die in 1949 en 1955 uitkwam in de eerste groep in het Hoogovens schaaktoernooi. In een speciale jubileumuitgave van het clubblad van Rotterdam werd hij in 1994 omschreven als één van Caissa's beste dienaren. Om zijn nagedachtenis in ere te houden, werd na zijn overlijden in de jaren zestig het speciale Bergsmatoernooi ingesteld.
 12. Berrevoets, Hans (Dordrecht, Groothoofd, de Willige Dame). voorzitter en erelid Groothoofd en van de Willige Dame.. Vanaf 1972 organiseerde hij schaakactiviteiten en toernooien in jongerensociëteit Bibelot. Hij nam met Gerard Bons in 1978 het initiatief tot de vereniging, Groothoofd. Deze club promoveerde in tien jaar tijd naar de eerste klasse KNSB. Het idee van een twede club in de stad werd in 1973 al gelanceerd in een verhaal in dagblad De Dordtenaar door de toenmalige voorzitter van schaakclub Dordrecht, Leo Jansen. De Dordrecht-voorman vond toen dat er meer leven in de brouwerij moest komen. Schaakclub Dordrecht kon door het Fischereffect de aanwas van nieuwe schakers niet meer bergen. Jansen zag in een plaats met ruim boven de 100.000 inwoner voldoende ruimte voor twee bloeiende clubs. Tussen september 1979 en eind 1989 was Berrevoets er voorzitter. Op het hoogtepunt telde Groothoofd honderd leden. In de jaren tachtig was Berrevoets enige tijd hoofdredacteur van Schaaknieuws, dat hem eerde met een levenslang gratis abonnement. Hij werd tevens erelid van societeit Bibelot/Dordrecht, Tevens voorzitter voormalige denksportcommissie Drechtstreek; initiatiefnemer open-Drechtstreekkampioenschap en NK-journalisten bij Corus. Tevens nam hij in de jaren zeventig het initiatief tot allerlei teamsporten in Dordrecht, zoals teamschaken, teamklaverjassen en teamdammen. Ook de kleine zaalsporten (waaronder volleybal) haakten op de formule in. Vanaf 1994 is hij actief volgens het oude idee uit de negentiende eeuw van de schaaksociëteit. Bij de Willige Dame begon toen een vriendenteam in de vierde klasse RSB. Dat speelt thans voor het vierde seizoen (2006) in promotieklasse. Hij is tevens initiatiefnemer tot het herleven van het lunchschaken in poffertjessalon Visser. Sportief gezien is hij zowel bij Groothoofd als bij de Willige dame twee keer clubkampioen geworden en ook een keer journalistenkampioen bij Corus. Verder nog even wereldrecordhouder lang schaken als vorm van PR (zie bij Pluymert Piet).
 13. Blakmoor Ben (Pionier/Hellevoetsluis). Bestuurlijk zowel binnen zijn club als voor de RSB in verschillende rollen aktief geweest.
 14. Boer Wout (Sliedrecht), voorzitter, jeugdleider, materiaalmeester (1975-heden). Hij is ook bekend in politieschaakkring en versloeg eens mooi hoofdklasser Klaas Steijn.
 15. Böhm Hans (Rotterdam). Hans Böhm werd in 1999 benoemd tot erelid van zijn club, na Euwe, Timman, Corry Vreeken en Victor Korchnoi, de nummer vijf. De vereniging stelde bij die gelegenheid dat de eer Böhm toe kwam als ambassadeur van schakend Nederland en als trouw clublid vanaf de helft van de jaren zestig. In die begintijd genoot Böhm snel niet alleen bekendheid als snelschaker, maar ook als tafeltennisser om geld bouwde hij faam op. ,,Ik liep in die tijd bijna alle schaakverenigingen in Rotterdam af om wat zakgeld te verdienen.", aldus Böhm zelf in de bijzondere uitgave van het clubblad van Rotterdam in 1994 tgv het zeventig jarig bestaan. Zijn moeder hield vanaf het begin plakboeken bij. ,,Acht jarige stond dik op winst maar moest naar bed". In 1967 werd hij met 9 uit 9 jeugdkampioen van de RSB en direct daarna jeugdkampioen van Nederland. Zo begon zijn sportieve opmars tot bijna-grootmeester en volledig mister Chess. Man en Paard, het radio programma met Jos Timmer en Ook dat nog op TV waren mijlpalen in zijn media-geschiedenis. Vanzelfsprekend zorgde zijn verschijning in het NOS-journaals als schaakverslaggever ook voor een portie extra bekendheid. Zijn ELO-rating is als IM door alle inzet op andere terreinen bescheiden geworden, maar als simultaangever blijft Böhm, bv bij bedrijven, een graag geziene gast. Indien nodig werd hij weleens met politie-escorte op tijd bij een feestelijke plechtigheid gebracht.
 16. Bokhoven Anton van oprichter Stichting Integratieschaak Spijkenisse, ruim 25 jaar divere bestuurfuncties Sv Spijkenisse/Sc Dordrecht.
 17. Boog Ben. 1977-1985 IJsselmonde - Wedstrijdleider. 1985-1996 Parsifal - Wedstrijdleider. 1996-heden Charlois Europoort - Prominent speler
 18. Bons Gerard (Groothoofd), eerste voorzitter (1978), bestuurslid in allerlei rollen en initiatiefnemer tot clubblad Groothoofdstuk. Dat blad werkte op basis van een redactiestatuut. De hoogste macht lag niet bij het bestuur, maar de ledenvergadering waarborgde journalistieke onafhankelijkheid. Schaakhistorie: Bons was met Hans Berrevoets initiatiefnemer tot de oprichting van de nieuwe club Groothoofd in Dordrecht als middel om in de stad het aantal geregistreerde schakers op het landelijke gemiddelde te krijgen. Bons was ook voorzitter jeugdschaakcommissie, die al in 1951 was opgericht door Leo Jansen en Verkerk. (zie bij Jansen). Bons verhuisde in 1986 naar Deventer. Bij het afscheid werd de kampioensbeker voor het clubkampioenschap omgedoopt tot BONSBOKAAL. Hij is nu jeugdschaakleider bij Twello.
 19. Braat - vd Meer C.C.M. (Vierpaarden, de Pionier). Bestuurslid RSB. Zij verzorgde en won in 1982 het eerste dameskampioenschap van de RSB. Negen vrouwen speelden toen in het badhotel in Rockanje.
 20. Braat sr. Gerard (Dordrecht, Groothoofd). Vanaf het begin van de jaren tachtig al begeleider van de jeugd en jeugdleider. Braat sr. geeft soms mensen thuis les. Hij werkt ook altijd mee aan de organisatie van toernooien.
 21. Breedijk Pieter (Berkel) voorzitter, jeugdleider (1988-2003). Intern wordt nog gespeeld om de PB-bokaal, nadat Pieter naar het oosten verhuisde
 22. Broerse Bert (Zwijndrecht) Jeugdleider, arbiter, lid commissie beroep en wedstrijd geschillen binnen de RSB, lid regionale denksportcommissie enz.(1978 -heden). Bert Broerse was ook nauw betrokken bij de eerste jaren vanaf 1979 van het open-kampioenschap Drechtstreek, later Fokker-toernooi.
 23. Broek Willem-Jan van den (Messemaker 1847) lid van verdienste Messemaker 1847, voorzitter 1992-1998, 8 jaar voorzitter RSB, heden voorzitter DSC Delft.
 24. Bruijn de A. (Sprangen). Hij speelde een hoofdrol in Spangen en deed veel meer. Eerste secretaris in 1931 van RSB en zeker met meester Oskam een centraal en dragend figuur bij de opbouw van het district. KNSB secretaris (in twee etappes) en ook voorzitter RSB. Toen hij in 1958 65 jaar werd, schreef de hoofdredacteur van het KNSB-blad (natuurlijk H.J.J. Slavekoorde) een zeer lovend stuk over hem. De volijverige secretaris van de KNSB was met pensioen gegaan en werkt liever, dan zich te laten huldigen. Daarom de lovende woorden in het KNSB-blad. Hij is een harde werker, die na de oorlog tot 1948 voor schaakzaken in zette in KNSB-verband en vanaf 1951 weer verder aan de slag ging voor de KNSB. Zelfs de nachtrust offert De Bruijn op, want schaakzaken moeten lopen. De man die onlosmakelijk is verbonden met Spangen, de erevoorzitter van de RSB, krijgt in woorden een monument aangeboden. Het staat weloverwogen op de achterpagina. De secretaris keurt vooraf de drukproeven van het KNSB-bladen. De lofprijzing moet wel voor hem een verrassing blijven, want anders zou het stukje weleens niet onder de ogen van de KNSB-leden zijn gekomen. De Bruijn, één der groten in de schaakgeschiedenis van de twintigste eeuw in Groot-Rotterdam, overleed in 1974 op 82-jarige leeftijd. Het is alleen opvallend, dat in het mededelingenblad van de RSB van mei 1974 niet in de in memoriam meer de betekenis van De Bruijn doorklinkt. Citaat: ,,In Schakend Nederland van april jl. heeft U reeds kunnen lezen, dat op 82-jarige leeftijd is overleden de heer A. de Bruijn, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van het RSB-bestuur. Velen zullen zich hem niet meer herinneren, want zijn bestuursperiode lag voor en in de tweede wereldoorlog. Wij gedenken hem als een man, die de RSB in verschillende functies heeft gediend, laatstelijk als voorzitter". Een wel zeer ingetogen afscheid van een man, die in 1931 tot de oprichters behoorde van de RSB. Daarom ook deze eregalerij.
 25. Brunia Rob. In het weekend van 8/9 januari 2005 is onverwacht Rob Brunia overleden. Hij is 57 jaar oud geworden.
  Rob was een man zonder compromissen, en met een ongelofelijke toewijding aan de twee dingen die hij belangrijk vond in het leven: jeugdschaak en hoogbegaafde jeugd. Hij heeft zijn naam in de geschiedenisboekjes verdiend als de helft van het duo Brunia-Van Wijgerden. Samen met Cor van Wijgerden heeft hij eind jaren tachtig de basis gelegd voor de stappenmethode. Cor als didacticus, Rob als ontwikkelingspsycholoog. Een gouden combinatie; de methode kent zijn gelijke niet in de wereld en is een van de fundamenten onder het huidige hoge niveau van het Nederlandse schaak.
 26. Bruns Theo (Lombardijen). Ruim 25 jaar al voorzitter.
 27. Brus B.W., 2e secretaris RSB.
 28. Brautigam J. sr., voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg van 1963-1973.
 29. Brautigam J. (Johan) jr., trad in de voetsporen van zijn vader en was voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg van 1990-1996.
 30. Buddingh C. (Kees) (Dordrecht) Een echte Dordtenaar, die in 1978 ereburger werd van zijn stad. Hij schaakte in de jaren veertig van de vorige eeuw met de latere IM Constant Orbaan op het zogeheten middenvak van het sanatorium. Hij was immers TBC-patient. De Dordtse schaker Adrie van der Willigen (zie elders) kwam toen op bezoek om met hem te schaken. Uiteindelijk volgde Buddingh' Adrie rond 1952 naar schaakclub Dordrecht. Hij speelde zich snel in het eerste team dat toen net KNSB speelde. In 1958 won hij met een honderd procents score een sterke groep op de bondswedstrijden in Kunstmin in Dordrecht. Schaken bleek voor Buddingh' meer te zijn dan een vorm van vrije tijdverdrijf of een denksport. Het inspireerde hem tot gedichten. Ook in zijn dagboeken kwamen schaakverhalen en -partijen voor. In de jaren zestig werd hij een landelijke bekendheid door in het Journaal te vertellen hoe je deksels op potjes krijgt. Sommige deksels passen altijd. Het TV programma Poets werd mee door zijn stem en woordkeus gedragen. De Dordtenaar was op schaaktoernooien zoals Interpolis in Tilburg een vaste (ere) gast. Wereldkampioen A. Karpov bezocht eens Dordrecht om bij Buddingh' gast te zijn en om postzegels te kopen. In Dordrecht is een wandelgids uitgekomen aan de hand van werk van Buddingh'. Zo komt de wandelaar langs het historische Hof, waar in 1572 de basis werd gelegd voor de Nederlandse onafhankelijkheid. In het historische Hof was het schaken tussen sociale verbanden - dat heet teamschaken - rond 1977 in de stad een hit. Budding' deed graag mee aan het schaken in een ongedwongen sfeer. In 1985 overleed Buddingh.
 31. Buuren Gerrit van, vijfvoudig kampioen van Krimpen en voorzitter van de vereniging . Als voorzitter was hij actief van 1953-1959 en van 1960 - 1964. Van hem zijn de historische woorden na de februariramp in 1953 toen de Krimpenerwaard een dijkbewaking had ingesteld: "die lui gaan maar zandzakkies vullen en dat op de schaakavond!" Liever verdrinken dan niet schaken, moet hij hebben gedacht.!

  C

 32. Camijn Aart dr. (Willige Dame). In 1983 met Cor Paans in zijn huiskamer oprichter van de Dordtse schaaksociëteit de Willige Dame, bestuurslid. Tevens directeur fietskoeriers in Dordrecht.
 33. Cieraad C.J. (Messemaker 1847), voorzitter, hield een veiling van schaakboeken opbrengst voor de jeugd, dit maakte mogelijk om trainingen te geven aan de topjeugd van Messemaker 1847 wat zijn vruchten begint af te werpen.

  D

 34. Damen F.A. (Frans), penningmeester van Schaakvereniging Hillegersberg van 1967-1973 en lange tijd de stuwende kracht achter de interne competitie. Lid van verdienste vanaf 1988.
 35. Degeling M. (RSB/Overschie). Meervoudig RSB-bestuurder. Lid van verdienste RSB, datum benoeming 16-9-1998
 36. Dijk Jan van (Capelle, CSV) voorzitter.
 37. Dijk Rein, (28/7/1918-27/11/1997). Secretaris RSB (erelid van de RSB, lid van verdienste KNSB). Onvermoeibare bestuurder. Lanceerde het tientje van Dijk om de KNSB door een financieel zware periode te helpen bij de viering van het eeuwfeest (1973).
 38. Dijk van Wim (Zwijndrecht), aktief voor jeugd, secretaris, kopman Zwijndrecht 1. Wim kwam als gewoon jeugdlid binnen en staat voor de club symbool voor het gezegde: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
 39. Dijkers J.L. (Schiebroek-Westen Regina, Erasmus). Hij richtte in 1955 Schiebroek op. Secretaris en ondermeer de uitvinder in de jaren 50/60 van de in Schiebroek en wijde omgeving bekende jeugdschaakdag in de paasvakantie (Samen met de inmiddels overleden Piet van Lien). schaakles gegeven aan de jeugd, waarvan Rob Wit Nederlands jeugdkampioen werd.
 40. Donk van Henk ir. (hoofdklasser DD en daarna vanaf 1954 Dordrecht). Landelijk allerlei rollen in KNSB-bestuur en commissies vanaf 1948, oa secretaris, vice-voorzitter. Hij was na overlijden van Ir. Van Steenis in 1965 enige tijd waarnemend voorzitter van de KNSB. Na zijn terugtreden uit het KNSB-bestuur werd hij lid van verdienste van de KNSB. Van Donk begeleidde Nederlandse teams vaak naar het buitenland. Hij speelde ook een aantal keren mee in het Nederlandse team. Van Donk is een belangrijke informatiebron geweest voor het boek van Alexander Munninghoff over grootmeester Jan Hein Donner. In zijn DD-tijd was Van Donk één van de weinigen die Donner (soms) aankon. In de zogeheten Losbladigen (openingstheorie en toernooipraktijk) nam Euwe toen eens een mooie winstpartij op van Van Donk op Donner. Donner was toen al een veel besproken en veel beschreven beroepsschaker, die in 1950 eerst was voorbestemd om laatste te worden in het Hoogovenstoernooi, maar hij won de hoogste groep. In de clubkompetitie van DD moest hij toen Van Donk laten voorgaan. De oud-wereldkampioen Euwe waardeerde de inzet van Van Donk om zowel als (sub) topper en als KNSB-bestuurder actief te zijn. Hij waarschuwde Van Donk dat zijn bestuurlijk werk een sta in de weg zou zijn voor verdere groei naar de top. Van Donk was wel meermalen finalist van het NK. Hij speelde bij openkampioenschappen vaak een belangrijke rol. In 1954 kreeg hij een baan als leraar aan de Dordtse HTS en ging vanaf 1955 spelen voor Dordrecht 1. Hij maakte er 45 jaar als KNSB-speler in Dordrecht 1 vol en kreeg daarvoor zelfs landelijke aandacht. Hij was net als Hoogendoorn (zie elders) twaalf keer kampioen van de stad. Hun onderlinge partijen verschenen in een speciale uitgave van Schakend Dordrecht.. Als schaker was hij tevens vice-voorzitter van de Dordtse sportraad (1970-1982) en ook nog even locale D66-voorzitter in de Van Mierlo-tijd. Zijn vrouw speelde eveneens een prominente rol in de Dordtse samenleving waardoor zijn huis aan de Frans Lebretlaan een bekend adres werd. Van Donk had een eigen vorm van schaakhumor. Hij huldigde eens namens de KNSB in 1961 de toen na Van Donk vice-kampioen van de stad geworden, Hoogendoorn. Hoogendoorn pakte de de titel open-kampioen van Nederland. Van Donk huldigde met de volgende in Dordrecht in de historie voortlevende zin: ,,Als de vice-kampioen van Dordrecht al open-kampioen van Nederland kan worden, hoe sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn". Van Donk heeft ook het jubileumboek uit 1998 van Hoogovens gehaald. ,,Oorspronkelijk Hagenaar, later - en tot nu toe - steunpilaar en kannonnier van schaakclub Dordrecht. Speelde na de oorlog in het Nederlandse tiental, bleef lang een sterke hoofdklasser". Speciale aandacht is er voor zijn vele werk voor de rubriek partijstellingen in het Tijdschrift (nu Schakend Nederland).
 41. Dobber Bert (Groothofd). In de jaren tachtig en negentig jeugdleider en lange tijd voorzitter jeugdbestuur van Groothoofd. Hij was ook bij de organisatie van een aantal schaaktoernooien betrokken.
 42. Donker P.A. (Spangen). Hij was tot 1948 meer dan 25 jaar voorzitter Spangen. Deze club richtte hij mee op. Tot dan aktief RSB-penningmeester en actief in KNSB. Erelid RSB.
 43. Douma Hans Ex-voorzitter van Shah-Mata. Mede organisator van bedrijfsschaak, simultaans, zowel kleine als grote toernooien.
 44. Doornhein Henk (Moerkapelle), in 1976 medeoprichter van Schaakvereniging Moerkapelle, bestuurslid (van 1976 tot 1985), secretaris (van 1976 tot 1985), jeugdleider (van 1976 tot 1980), wedstrijdleider in- en extern (van 1976 tot 1982). Sinds de deelname van het eerste team aan de KNSB-competitie wedstrijdleider. Organisator van de activiteiten op de braderie op koninginnedag. Jarenlang beheerder van het dorpshuis, de schaaklocatie van de vereniging.
 45. Dwars geboren V.d. Wetering Cochita (Dordrecht). Al jarenlang de sterkste damesschaakster in de Drechtstreek. Ze deed vier keer mee aan het NK-dames en speelde tijdens een landentoernooi in Groningen interlands. Cochita is een sympathieke schaakster en een voorbeeld voor schaak PR..Daarom organiseerde schaaklcub Dordrecht in 1978 (tgv negentig jarig bestaan) in het Dordtse historische Hof de halve finale NK-dames om haar een kans te geven zich te plaatsen voor NK dames. In 1980 organiseerde de denksportcommissie de tweede halve finale NK dames in Dordrecht in het toenmalige denksportcentrum huize Johanna aan de Groenmarkt.

  E

 46. Elteren Marianne van (Moerkapelle), bestuurslid (sinds 1996), penningmeester (sinds 1996), werkzaam bij de jeugdafdeling (sinds1991). Dankzij haar inspanning (o.a. veelvuldig begeleiden jeugd naar toernooien) heeft Moerkapelle, ondanks bescheiden omvang van de gemeente, jarenlang een florerende jeugdafdeling. Twee jaar lid van jeugdcommissie van de RSB. Medeorganisator van het Moerkapelle Rapid Toernooi.
 47. Elburg van Jan (CHESS) voorzitter, daarvoor voorzitter van SV SHELL.
 48. Evengroen, Jan. Bij De IJssel van 2000-2008 actief als jeugdleider en bestuurslid jeugdzaken. Daarbij mede verantwoordelijk voor successen van zijn vier schakende zoons Ruben, Henk-Jan, Bernard en Marten. In 2007 en 2008 toernooidirecteur van het Nederlands Kampioenschap voor de F-, G-, en H-jeugd (de Nationale Pupillendag) in Gouda.

  F

 49. Fiole Adrie (Fokker, Sliedrecht, Papendrecht/Alblasserdam). Adrie was een echte schaakpromotor, die bij alle clubs in de Drechtstreek een graag geziene gast was. Hij was de motor van schaakclub Fokker, dat een aantal jaren als bedrijfsteam aan de RSB-competitie meedeed. Nico (Pa) Dicke, Jaap Droge, Jan van der Meulen, Foeke Lemstra, waren ook in die tijd bekende Fokkernamen. Adrie stond aan de wieg, met ook een bijzondere rol voor Jaap Droge (ook bekend van het Zwarte Paard) van het Fokkertoernooi (1978-1996). Dat evenement groeide zelfs uit tothet echte RSB-kampioenschap. Vooral met grootmeester Lodewijk Prins onderhield Fiole bijzondere banden. Prins droeg ook zijn winstpartij op Kotov tijdens de schaakolympiade van Amsterdam (1954) aan hem op. Veel valt te lezen in de geschiedschrijving rond zijn overlijden in 2005. Geheel in de persoonlijke stijl van clubblad Schakend Sliedrecht vervulde Jerry van Rekom daarbij een bijzondere rol, terwijl Ton Slagboom ook met eer werd genoemd.
 50. Foort A.B.: penningmeester van Schaakvereniging Hillegersberg van 1931- 1967, met 36 jaar het langstzittend bestuurslid, erelid vanaf 1964
 51. Flach Jan, (Dordrecht) Wedstrijdleider. voorzitter schaakclub Dordrecht en erelid (1972-1988). Jan Flach is lange tijd een beeldbepalend bestuurslid geweest bij schaakclub Dordrecht. De man van het rentmeesterkantoor Flach begon in 1972 als wedstrijder. Hij had altijd een bijzonder luisterend oor voor de mensen, die tegen een nederlaag waren aangelopen. Zijn sociale benadering werd de Jan Flach methode. Hij moest het zelf schaken op een zeer laag pitje ervoor zetten. In 1978 speelde hij een centrale rol bij de festiviteiten rond het negentig jarig bestaan van Dordrecht. Zo werd de halve finale van het dameskampioenschap in Dordt gehouden. Tevens was er een grote manifestatie in schouwburg Kunstmin. Daarna gaf hij veel energie aan de organisatie van de viering van het eerste eeuwfeest van schaakclub Dordrecht. Hij was grondlegger van het eerste grootmeestertoernooi Dordrecht: motto in 1988 IBM meesterschaak Dordrecht. Tijdens zijn bewind als voorzitter groeide Dordrecht uit tot een vereniging met 150 leden, terwijl stadsgenoot Groothoofd een groei doormaakte naar even honderd leden. Flach in het jubileumboekje: ,,Ondanks het feit dat er nu twee clubs in Dordt zijn blijft het ledental groeien, De sfeer in de club is altijd prima gebleven en ook het contact met andere verenigingen verloopt prima". Dordrecht 1 vliegt in één ruk - na één jaartje te zijn teruggevallen naar de promotieklasse - naar eerste klasse KNSB. Een historische schaakontmoeting was in 1981 de thuiswedstrijd tegen het profteam van de Variant uit Breda. In een zijzaal van de Verrezen Christuskerk in Crabbehof schreven de mannen van Jan Flach schaakgeschiedenis. De Variant werd met 6,5 tegen 3,5 verslagen en niet de club uit Breda ging in één ruk van de tweede klasse KNSB naar de eerste klasse KNSB, maar Dordrecht 1. In de humor van Flach: Daarna reden auto's toeterend door de stad, maar het kan ook voor Dordrecht zijn dat promoveerde. KNSB-voorzitter van de jaren tachtig, H.A. Wille, typeerde Flach als een energieke voorzitter van een toonaangevende vereniging in de schaakorganisatie, die dat ook zal blijven.

  G

 52. Geffen Ben van (Moerkapelle), bestuurslid (van 1995 tot 2003), wedstrijdleider RSB/KNSB (sinds 1998), jeugdleider (van 1993 tot 2003), teamleider eerste team (sinds 1998). Dankzij zijn inspanning (o.a. veelvuldig begeleiden jeugd naar toernooien) heeft Moerkapelle, ondanks bescheiden omvang van de gemeente, jarenlang een florerende jeugdafdeling. Bijna tien jaar wekelijks een stukje geschreven voor de regionale kranten. Schaakexaminator op verenigingen en scholen. Gastcolleges over schaken bij schaakvereniging Waddinxveen. Jarenlang speler van het eerste team. Medeorganisator van het Moerkapelle Rapid Toernooi.
 53. Giessen Ada vd: De uit de RSB afkomstige derde vrouw die Nederlands dameskampioen werd. Ze was ook voor damesschaak actief op KNSB-niveau. Ada zette alleen niet zo'n tijdperk neer als Catharina Roodzant en Corry Vreeken, maar gaf zeker het schaken gezicht door nog mee te doen in de RSB-jeugdkampioenschappen in de jaren zestig. Dat was uniek in die tijd.
 54. Giltay. H.J. (Dordtse Schaak Club, DSC). Eerste voorzitter DSC. (1888)
 55. Goris W. Chr. (Rotterdam, alternatieve bond) Topbestuurder bij RSB, KNSB. Tussen 1955 en 1967 de man van de alternatieve bond (NRSB) in het distrikt Rotterdam. Als penningmeester/secretaris van de schaakclub Kralingen, Rotterdam, bepaalde hij tussen 1935 en 1955 het beleid. In het clubblad van Kralingen/Rotterdam in 1994 (tgv 70 jarig bestaan) wordt Goris als bestuurlijke voorvechter in één adem genoemd met Justus de Hooge en Corrie Vreeken-Bouwman. ,,Een organisator zonder weerga", zo noemde prof. Euwe de leraar van het Marnix gymnasium. Zodra Goris ergens zijn schouders onderzette, werden andere bestuursleden geinspireerd. In zijn eerste vier jaren bij de club Kralingen haalde hij al vier functies naar zich toe. Hij leek overal met schaken bezig te zijn, lokaal, regionaal, landelijk. Daarom heet in het geschiedenisboek van Rotterdam de tijd van 1934 tot 1955 wel kortweg: De periode Goris. In RSB-nieuws van november 1968 wordt ook beschreven, hoe achteraf wordt aangekeken tegen uiteindelijk de NRSB. De Hooge schreef een in memoriam na het overlijden van Goris: Daarin wordt wel aangegeven dat de afsplitsing in 1955 van de RSB (ook wel het zogeheten bondje Goris genoemd) een fout kan worden genoemd. De Hooge: ,,Goris verdient het om te worden herdacht als een architect en bouwer in het verleden." Alhoewel al rond 1947 en 1948 vooral in Amsterdam driftig werd gesproken over een afsplitsing van dat distrikt van de KNSB (ivm kritiek op financieel beleid) scoorde uiteindelijk de eigen weg van Goris binnen groot-Rotterdam (los van de RSB) meer geschiedkundige aandacht. Sommige onderzoekers geloven dat de tegenstelling tussen twee giganten in de Nederlandse schaakwereld rond 1948-1954 (Goris en toenmalig KNSB-voorzitter ir. Henk van Steenis) de bron is van de verwijdering. ,,Hoewel beiden streden voor hetzelfde doel, waren de wegen die zij bewandelden niet alleen verschillend, doch zelf diametraal", aldus De Hooge in 1968. (zie verder geschiedenis op RSB-ste het verhaal volgens Kees van der Waal: de zwarte bladzijde). Sportief gezien deed Goris ook bijzondere dingen. Hij won van de nummer twee van Nederland voor de oorlog, Landau. Ondanks de NRSB schreef schaakclub Rotterdam in 1994 in het jubileumboek volop over Goris om hem, zoals dat werd genoemd, eindelijk eens in het zonnetje te zetten. ,,Hij is het geweest, die het uitstekende materiaal aan spelers, waarover Kralingen (later Rotterdam) beschikte, heeft onderkend en deze krachten door grote inspanning en opoffering en eindeloos geduld de goede richting wist te geven". Zo liet Goris voor externe wedstrijden desnoods met een taxi een lid thuis ophalen, als die speler met een beetje wankele gezondheid een poging deed om af te zeggen. Het belang van de club stond immers bovenaan en wie dat niet zo voelde, kon behoorlijk in de wind komen te staan. Overigens: Voor Goris telde niet alleen het belang van team 1, maar alle teams deelden in zijn aandacht. Goris was dan ook de club en de club was Goris tot 1955. Voor de schaaksport in de RSB en daarbuiten is Goris een uniek organisator geweest, waarover de geschiedenis mag oordelen.
 56. Graaf J. de, voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg van 1936-1942. Moest de stad verlaten in verband met de oorlog.
 57. Greevenbosch C. (Kees) (Krimpen aan den IJssel). In de periode 1969-1976 achtereenvolgens jeugdleider en secretaris Charlois, jeugdleider RSB, KNSB-bestuurslid voor wedstrijdorganisatie.
 58. Greevenbosch Henk (Krimpen aan den IJssel). Al jarenlang een zeer actief organisator in verschillende rollen, zoals ook internationaal arbiter, organisator Menno Ploeger herdenkingstoernooi. Vooral dat laatste evenement houdt de herinnering levend aan een AD-journalist, die ook leiding heeft gegeven aan het RSB-bestuur in de rol van voorzitter. Henk houdt hiermee een mooie traditie levend, dat je met een schaaktoernooi iemand kan eren. Bergsma en Vlagschma gingen uit toppers uit de RSB-geschiedenis het Menno Ploegertoernooi voor dankzij de inzet van Henk. Als arbiter bevorderde hij altijd in een eigen stijl het schaken, waarbij zijn glimlach ook een kracht was om alles in goede banen te leiden. Henk weet ook als geen dat jeugdwerk tijd kost. Hij droeg ook zijn steentje bij om te laten zien, dat sterke clubs niet alleen uit de stad Rotterdam komen. Krimpen werd ook een naam.
 59. Griss J.J.: secretaris van Schaakvereniging Hillegersberg van 1936-1944, lid van verdienste in 1944, begin 1945 overleden als gevolg van de hongerwinter

  H

 60. Haas Efriam (NRSV) Erelid. Schaakmedewerker NRC. Zie in memoriam RSB.
 61. Hammer J.A.W. (RSB-voorzitter) erelid RSB. Voorzitter SG Overschie.
 62. Hamelink Kees schaakpromotor jeugdschaak, schoolschaak, J. de kluyvertoernooi, medeorganisator diverse regionale schaaktoernooien o.a. begeleider op jeugd NK's
 63. Hamelink Désiree In diverse leeftijdcategorien Nederlandskampioen, Schaaktitel WIM
 64. Harms Wim (Groenoord, Dordrecht). Iniatiefnemer Groenoord, examinator schaakdiploma's, organisator Bedrijfsschaakcompetitie.
 65. Hart Daan 't (oa. Eeuwig Schaak). Zowel meermalen RSB-kampioen voor alle leeftijden als bij de senioren. Tot hoge leeftijd schaakactief.
 66. Haspels J.J., Competitieleider RSB (bestuurslid).
 67. Heeren A. van, Wedstrijdleider RSB (bestuurslid).
 68. Hengel, Hans van (RSB-bestuurder)
 69. Herik prof H.J. (Kralingen, Overschie en Rotterdam). Hij kwam op het Marnix-gymnasium in de jaren zestig ook in de schaakschool terecht van Goris, terwijl leraar/schaker Ten Kate hem ook wees op het belang van maatschappelijk ontplooiing. In 1962 begon hij bij schaakclub Kralingen, toen onderdeel van de NRSB. (Van den Herik: ,,Maar wat wist ik van de afgescheiden bonden, van een tegenstelling in deze tussen Goris en Ten Kate"). Hij was via schaalcub Overschie lid van de RSB. Later na zijn eindexamen bleef alleen RSB-club Rotterdam over. Van den Herik groeide daarna in de computerschaakwereld uit tot een beeldbepalend hoogleraar met een bekendheid tot ver over de landsgrenzen.
 70. Hijgeman H. (RSR/Ivoren Toren). Stuwende kracht in vereniging, zeker voor jeugd.
 71. Hoek Wim van den (WSV). Vanaf 1976 schaakaktief. Eerst bij Zevenhuizen en na acht jaar in allerlei rollen bij WSV (Waddinxveen). Ook aktief in jeugdcommissie RSB. Diplomaconsul. Een hoogtepunt op het bord was voor hem een remise in een simultaan tegen IGM Short in Gouda (in 1987 tgv 140-jarig bestaan Messemaker).
 72. Hoevenagel J.G., voorzitter RSB.
 73. Hoff Henk van der, sinds 1992 algemeen bestuurslid van Schaakvereniging Sliedrecht.
 74. Hokken Wim (Sliedrecht) secretaris (1975-2005). Hij werd in de Bombardon in Dordrecht in 1979 de eerste winnaar van het open-kampioenschap Drechtstreek, als onderdeel van de eerste Dordtse denksport twintig daagse. Hij heeft al achttien keer het kampioenschap van Sliedrecht gewonnen. Wim leerde schaken van zijn vader bas, die tweemaal de titel pakte. Hij heeft in schaakkringen de bijnaam ,,de Leeuw van Sliedrecht". Dat de opening, die vooral vanuit Sliedrecht de wereld is rondgegaan, ook de Leeuw heet, wordt op toeval gehouden. Hokken is voor de ontwikkeling van de opening ook een erkende Leeuwentemmer in de club.
 75. Hooge J. de, lid van verdienste RSB datum benoeming 14-9-1988
 76. Hoogendoorn Pank (Dordrecht): Alle in veel rollen voor het schaken bij Dordrecht actief: vice-voorzitter, clubblad-hoofdredacteur, bibliotheek, schoolschaak, eerste teamleider. (1948-1983). Vanuit Haarlem kwam Hoogendoorn in 1947 in Dordrecht wonen na zijn benoeming tot leraar aan het Chr. Lyceum. Hij bleek een aanwinst voor het Dordtse schaakleven te zijn en was gelijk een beeldbepalend schaker. Aan het begin van de jaren vijftig behoorde hij volgens het Tijdschrift van de KNSB tot de aanstormende jonge talenten in Nederland. Hij won in die tijd regelmatig toernooien, zeker op snelschaakgebied, zoals het open-kampioenschap in Zevenbergen. In eigen schaakkring in Dordrecht werd vanaf 1954 Van Donk zijn belangrijkste concurrent met als goede derde Leo Jansen. Op zijn erelijst staat tweemaal het openkampioenschap van Nederland (1961 en 1963). Hij was ook twee keer finalist van het Nederlands kampioenschap. In het Engelse Hastings was hij succesvol. Hoogendoorn was de enige Nederlandse speler, die op het bord wereldkampioen M. Botwinnik versloeg in 1963 in de zogeheten Elsevier-klokseance. Dat was toen een regelrechte een sensatie. Hoogenoorn, die intussen op het Chr. Lyceum conrector was geworden, was altijd zeer actief bezig met schoolschaak. Hij gaf leerlingen schaakles vanaf de eerste klas. Hij zorgde ervoor dat het Chr. Lyceum met schoolschaken altijd prominent aan de competitie meedeed. In 1978 won hij nog met gemak het Bombardontoernooi, de voorloper van het latere openkampioenschap van de Drechtstreek. Hoogendoorn maakte nog de promotie mee van Dordrecht 1 naar de eerste klasse KNSB mede door een overwinning op profclub de Variant uit Breda. Daarna gingen de jaren tellen. Zijn schaakleerlingen vergat hij niet. Toen rond 1992 de latere Dordtse Fidemeester Gozewijn van Laatum de beste Nederlander werd in het openkampioenschap van Nederland, zat hij als aandachtig toeschouwer in de zaal in Dieren. Hoogendoorn kon direct na het opmaken van de eindstand zijn beste schaakleerling geluk wensen met het succes. Hoogendoorn kreeg voor zijn 70-ste verjaardag nog een bijlage in het clubblad van Dordrecht aangeboden, zoals hij zelf tachtig partijen tegen zijn bekendste tegenstander op de club (Van Donk) had uitgegeven.
 77. Hoogland D., jeugdleider RSB (bestuurslid).
 78. Hoogland Rob (Nieuwerkerk aan de IJssel): voorzitter en ook jeugdleider van de club.
 79. Hordijk A. (Dordrecht, daarvoor DSC). Erelid voor zijn verdienste voor de schaaksport in Dordrecht.
 80. Huijzer Joop (Krimpen) RSB-bestuurslid.
 81. Hulst Mark van, sinds 1998 wedstrijdleider van Schaakvereniging Sliedrecht

  I

  J

 82. Jager Leo de (Capelle): Als coach en jeugdleider één van de centrale figuren achter de verrassend sterke opmars in de jaren tachtig van de Capelse jeugd. In 1985 werd het jeugdteam zelf sportploeg van het jaar in Capelle. Capelle legde toen de basis voor zelfs promotie naar de hoogste klasse van de KNSB.
 83. Jansen Leo (Dordrecht) voorzitter Dordrecht, erelid van de clubs Dordrecht en van Sliedrecht. Hij begon als leerling van de oud-kampioen van Dordrecht Kortman in 1945 met schaken bij ODI. Hij was binnen enkele weken materiaalcommssaris. Hij speelde een belangrijke rol bij de fusie ODI - DSC tot schaakclub Dordrecht (1951). Leo Jansen behoorde tot de oprichters van de eerste Nederlandse jeugdschaakkommissie in 1951 in Dordrecht. Met andere leden van Dordrecht speelde hij een centrale rol in 1958 bij de bondswedstrijden in Dordrecht tgv het zeventig jarig bestaan van de club. Hij werd vijf keer kampioen van Dordrecht in het tijdperk dat clubgenoten Van Donk en Hoogendoorn tot de Nederlandse (sub) top behoorden. In januari 1966 speelde hij voor het eerst zijn Jansen-systeem tegen Den Ouden (Charlois). Later werd dat verder ontwikkeld met steun van Sliedrechtse schakers, met in een centrale rol Jerry van Rekom. Het heet vanaf 1996 het openingssysteem De Leeuw.
 84. Janssen John (Groothoofd), penningmeester, jarenlang teamcaptein Groothoofd 1, (1979-2001). Eén van de drie ereleden van Groothoofd, dat in de eerste klas KNSB kwam.
 85. Jong Arie de (voormalig NRSG/W. Steinitz, nu Erasmus
 86. Jong Aad de (voormalig HVO) 50 jaar lid geweest en ook bestuurslid
 87. Jong Dick de (Groothoofd). Eerste secretaris in 1978 van Groothoofd, toto/lotto man voor clubkas, redactie clubblad, schaakmedewerker De Dordtenaar en later Rijn en Gouwe en Groene hartkrant.
 88. Jong Joop de (Papendrecht, Groothoofd, Willige Dame). vice-voorzitter Groothoofd, langdurig clubbladredacteur, twee keer co-winnaar Fokkertoernooi met FM Gert Timmerman.
 89. Jong P. de Eerste penningmeester van de RSB. Hij treedt op 8 maart 1941 af en krijgt uit dank voor zijn inzet schilderij van de RSB.
 90. Jong Ron de (3-Torens) initiator van De Groene Hart Jeugdcup.
 91. Jole Gulliermo van ("de man met het hoedje" en overigens ook de vader van tv-presentator en internet goeroe Fransisco van Jole.) Van Jole heeft in de jaren 70 en 80 met veel inzet toernooien georganiseerd in de Hoekse Waard. Hij bedacht de naam Rokado en was jarenlang voorzitter.
 92. Jeugd vd (Nieuwerkerk aan de IJssel): negentien jaar bestuurslid, jeugdleider, secretaris en lange tijd voorzitter.

  K

 93. Kat K. (NRSV, later met toevoeging W.Steinitz). Stelde als lid van de kascommissie van zijn vereniging in 1931 voor om in navolging tot Amsterdam te komen tot een distrikt, dat alle regionale clubs zou overkoepelen. Een reden was ook, dat mensen die bij DE club van Rotterdam NRSV toen werden geroyeerd ivm contributieschuld gewoon elders als schaker verder gingen.
 94. Karbaat A.J. (Barendrecht) voorzitter
 95. Kate drs. T. ten (Kralingen, Rotterdam). Als speler, als voorzitter (twee periodes) en als bestuurslid speelde Ten Kate een prominente rol in de geschiedenis van Kralingen/Rotterdam (opgericht in 1924) In 1994 komt hij uitgebreid aan het woord in de jubileum-uitgave (70 jaar) van zijn vereniging nog als fitte negentig jarige. Tijdens zijn studie in Amsterdam leerde Ten Kate als schaker al K.M. Bergsma (zie elders) kennen. Hij kwam in Rotterdam terecht door zijn baan als leraar, uiteindelijk als rector, aan het Marnix gymnasium. Ten Kate wilde om principiele redenen niet op zondag spelen en daarom koos hij in 1930 voor het net opkomende Kralingen. Hij boekte veel schaaksuccessen en zette zich breed voor de sport in net zoals zijn collega op school, Goris (zie elders). In de geschiedschrijving van Rotterdam wordt aangegeven dat Ten Kate heeft meegedragen aan de opgang van de vereniging naar de landelijke top. In 1935 schreef hij ook nog geschiedenis door met twee verliespartijen de eerste Nederlandse kampioen correspondenieschaak te worden. In 1941 werd hij tweede in het NK.
 96. Kegge Dick (Het Houten Paard). Al 22 jaar PR in brede zin van het woord bij zijn eigen club en voor schaaksport ver daar buiten. Hij is verbonden aan het openlucht toernooi. Tevens wedstrijdleider van de RSB.
 97. Kelder Sjoerd (Dordrecht) Wedstrijdleider (1988-heden). Voor een club een onmisbare drijvende kracht.
 98. Kemner Peter (Charlois Europoort) Hij heeft de RSB-website opgezet. Webmaster van het jaar 2006 met Charlois-Europoort op www. Lange tijd zeer aktief voor RSB-blad de Spiegel. Peter Kemner wordt ook wel een man van de achtergrond genoemd, die al tientallen jaren voor de schaaksport aktief is. Dat heet dan een onmisbare stille kracht.
 99. Kemper (Gerard) Hij was in 1978 de eerste kampioen van de stad Dordrecht na een tijdperk van pakweg dertig jaar van titels voor Hoogendoorn/Van Donk/Jansen.
 100. Kentie A (Zwijndrecht) Schaakpromotor in Zwijndrecht.
 101. Kerkhoven H., Competitieleider RSB (bestuurslid).
 102. Keur Wout Onlangs nog onderscheiden door Teun Koorevaar van wege zijn grote verdiensten voor de schaaksport. Dit vooral binnen zijn verenigingen Zwarte Dame en Shah-Mata
 103. Klapwijk Dick (jeugdcommissie RSB)
 104. Klok, Ben en Kees (Groothoofd). Vader Ben was lange tijd bestuurslid van Groothoofd en schreef schaakverhalen. Vooral zijn inzet voor de schaaksport in kringen van de (Rijks) politie beschreef hij beeldend. Ook in het blad de Spiegel van de RSB werden zijn verhalen vaak overgenomen. Zoon Kees is geënspireerd door zijn vader, na Jan Eijkelboom de tweede stadsdichter geworden. Hij geniet in Dordt en daarbuiten bekendheid. http://home.planet.nl/~timeman
 105. Klootwijk Wilem (Dordrecht) Secretaris. Bestuurlijk ook bij ODI (1948-1984). Haalde tot zijn eigen verrassing in 1974 finale Dordts kampioenschap. Koninklijk onderscheiden
 106. Kleijnen Henk de (Messemaker 1847) lid van verdienste Messemaker 1847, secretaris 1991-1995, extern wedstrijdleider 1987-1991, teamleider Messemaker 1 1988-2004. Binnen die periode drie seizoenen teamleider van het 2e. Coach van Gert-Jan was bij zijn aanval op het wereldrecord simultaanschaak. Erelid van SV Erasmus (o.a. twaalf jaar clubbladredacteur en organisator van tien jaarlijkse Jeugdschaakdagen). Tien jaar lang bestuurslid van de Alphense Schaakclub (voorzitter van 1980-1983) en speler-captain van het eerste team.
 107. Knaap vd (De Penning/Rozenburg): Hij was oprichter en tot zijn overlijden zeer aktief voor zijn vereniging, die overigens allerlei tijden meemaakte door alle fabrieken die de plek van dorpen innamen in Europoort. Van de Knaap hoort bij het begin en hij schreef in de streekkranten wervend over de club, de schaaksport en hij verzorgde toernooien.
 108. Knijff Johan Oprichter van de schaakvereniging Papendrecht op 19 nov. 1959 en jarenlang voorzitter. Beschreef de historie van deze club in zeven delen, (nog steeds te zien op hun website) Publicist van vele artikelen in verschillende club-& soosbladen. Enthousiast deelnemer aan veel toernooien.
 109. Knipscheer J. (Het Houten Paard) Minstens zestien jaar jeugdleider.
 110. Koene A. (Westertoren). Hij vervulde alle functies in de club. Erelid.
 111. Kooi vd Jaap (Kralingen, Rotterdam) penningmeester, voorzitter, (1924-1955
 112. Koorevaar Teun (Lombardijen) voorzitter Lombardijen, voorzitter RSB. Hij voert in 2006 aktie om de RSB aan meer leden te helpen, zeker samen met Kees van der Waal onder motto: het roer moet om.
 113. Koppelaar Victor (Groothoofd, Dordrecht). Voorzitter Groothoofd, lange tijd redacteur Groothoofdstuk, drijvende kracht achter snelschaakmarathon in Dordrecht.
 114. Koster Mr. J.C., secretaris RSB.
 115. Koevermans, F.W. (28/6/1930-29/11/2008). Sterke Rotterdamse schaker. Maakte deel uit van het 1e tiental van SV Charlois, dat in 1969 en 1973 landskampioen werd. Frans was decennia lang de arbitragemeester van de RSB voor met dat doel ingezonden afgebroken partijen. De Algemene Vergadering van de RSB benoemde hem op 16-9-1992 tot Lid van Verdienste. Op 24 April 1999 werd hem ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap de erespeld van de KNSB uitgereikt.
 116. Kouwenhoven A.J. (bestuurslid KNSB en RSB) Lid van oa Charlois/Europoort.
 117. Koot N.A. (Nico), secretaris van Schaakvereniging Hillegersberg van 1967-1976. Is lid van verdienste RSB datum benoeming 23-5-1994 en organiseerde met Withuis de bekende V&D Allerlei bestuurlijke rollen, ook de dagsoos (1956-heden). In geschiedenis door Teun Koorevaar mooi beschreven. simultaanseances. Een gigant.
 118. Kuile L.F.D. ter, voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg van 1973-1990
 119. Kurpershoek (Vlaardingen/HVO): Hij was rond 1962 al vijftien keer kampioen van Vlaardingen. Als bekende kapper in de stad was schaak PR bij hem in goede handen. Hij stond bekend om zijn openingskennis. Sommige clubgenoten dachten zelfs, dat hij van sommige openingen dertig zetten theorie kende.

  L

 120. Laars vd Peter (Dordrecht). Een echte plezierschaker, die het spelletje gewoon leuk vindt en dat uitdraagt. Hij begon er serieus mee op latere leeftijd, maar is helemaal aan de sport verkocht. Al jarenlang draagt hij zijn steentje bij als algemeen adjunkt bij Dordrecht. Hij is ook al jaren belangrijk als co-sponsor/medewerker van de snelschaakmarathon. Dat evenement is tot ver over de landsgrenzen bekend. Peter verzorgt, ook met een hapje en drankje, al langer dan tien jaar een openlucht-toernooi in de maand september: Dat heet heel vanzelfsprekend Het Peter vd Laarstoernooi Weer of geen weer, wind of storm, het Peter van der Laars toernooi gaat altijd door. De spelers moesten zelfs meemaken dat de stukken van het bord waaiden. Als vorm van schaakpromotie regelde hij zelfs het laatste toernooi aan de Krommedijk in eigen tuin en de buren stonden graag tuin af om 33 deelnemers te kunnen bergen.
 121. Laatum Gozewijn (Groothoofd, Dordrecht, Rotterdam). Eerste FIDE-meester uit stad Dordrecht.
 122. Landau Salo. (NRSV). Zie in memoriam RSB en geschiedenis 100 jaar. Nederlands kampioen 1936, kopman NRSV.
 123. Landwehr Hans (NRSG/WS). Voor zijn schaakverdiensten kreeg hij in 1999 de gouden onderscheiding van de KNSB.
 124. Lent Cor van, (medeoprichter van Shah Mata). Erelid van deze vereniging vanwege grote bestuurlijke verdiensten. Jarenlang wedstrijdleider van deze club. Medeoprichter van de overdagschaaksoos Charlois. In 2000 koninklijk onderscheiden voor deze werkzaamheden. Cor is in de geschiedenis van Shah Mata een beeldbepalend figuur. Een jeugdspeler die hem in 1972 voor de eerste maal meemaakte, zei: Mijnheer van Lent. Later werd het vanzelf Cor. In die periode was nog heel duidelijk dat Shah Mata een fusievereniging was: De Zwarte Dame en Gambiet waren samen verder gegaan. De analyse was toen dat De Zwarte Dame veel leden had en Gambiet een goed bestuur met o.a. Cor van Lent en Frans Verhoeckx. Cor droeg de nieuwe club en speelde een centrale rol als eerste wedstrijdleider. Deze spilfunctie zou hij kleine twintig jaar zou bekleden. Cor bepaalde mee de historie. Bij Shah Mata herinneren (oudere) clubgenoten nog dat voorzitter Klaas Veerman in 1975 sterke spelers wilde aantrekken tegen betaling. In die tijd was immers de discussie over halve of hele profclubs in Rotterdam heel gebruikelijk (zie verder bij Volmac/Corry Vreeken). Drie bestuursleden waren fel tegen: Cor van Lent, Frits Sewing en Sjerp Noorda. Dat gaf een bestuurscrisis, Cor hield zijn been stijf en Shah Mata bleef een amateurvereniging. In het nieuwe bestuur keerde Cor terug als wedstrijdleider, een functie die hij vol overgave bekleedde. Cor deed meer, wat zo broodnodig is voor een vitale club: iedere vrijdag bracht hij de totoformulieren naar de KNVB, hij verzorgde het clubblad en bezorgde de jaaroverzichten bij de mensen thuis om een postzegel uit te sparen. Het is teveel om alle werkzaamheden op te noemen. Toen Cor gestopt was als wedstrijdleider bleef het organiseren in hem zitten. Hij werd teamleider van het zgn. bierteam. Buiten Shah Mata om richtte hij samen met Lou van Persie en Andre Kouwenhoven de overdagschaaksoos Charlois op.Met de bekende inzet leidde dit drietal jarenland deze schaaksoos. Ook was er het jaarlijkse toernooi met Cor in de organisatie.In 2000 is Cor Van Lent voor al deze werkzaamheden koninklijk onderscheiden. Zijn ziekte en het overlijden van zijn vrouw deed hem na zoveel jaar besluiten te stoppen met alle werkzaamheden. In de geschiedenis van Shah Mata is zijn naam met gouden letters geschreven.
 125. Linden Piet vd (Zwijndrecht) penningmeester
 126. Lien Piet(er) van (Schiebroek Wester Regina/Berkel). Erelid van eigen club en van de RSB. Organisatorisch zeer veelzijdig en tevens wedstrijdleider bij de twee clubs waar hij lid is geweest. Lien beheerder ook lange tijd de RSBwinkel. Overleden in 1988. (zie ook Dijkers J.L.).
 127. Louwman Jan (promotor computer schaak)
 128. Ludden Gert-Jan (Messemaker 1847) lid van verdienste Messemaker 1847, voorzitter 1998-2002, Zorgde voor wereldrecord simultaanschaak, vermelding in het Guinness Book of Record. De voormalig luitenant kolonel is vijfvoudig defensie-kampioen.

  M

 129. Maas F.G., (diverse bestuursfuncties binnen KNSB/RSB/HZP Schiedam) voorzitter RSB. Hij hielp distrikt door financieel moeilijke tijd heen. Erelid RSB, (datum benoeming 18-9-1991) Lid van verdienste KNSB
 130. Mandersloot Ronald. Bij De IJssel van 1975-1990 en 1997-2000 actief als jeugdleider. Lid van de clubbladredactie (1985-1994)en mede-organisator van de Zuidplas Top 12 toernooien (1995-2005). Van 2000-2003 voorzitter.
 131. Mannetje Jan 't. Oprichter in 1965 van Het Houten Paard (toen Oostvoorne, nu Brielle)
 132. Marbus J., jeugdleider RSB (bestuurslid).
 133. Mesman Henk Topspeler in Nederland gedurende de jaren 50/60. Bekend om zijn vele eindspelstudies. Zijn levenswerk is geweest het uitgeven van een boek over eerder genoemd onderwerp.
 134. Mol, Jaap (Willige Dame) secretaris, penningmeester, wedstrijdleider, competitieleider en barman van de Willige Dame (1987-heden). Mol is ook recordhouder (tien keer) kampioen van de schaaksociëteit de Willige Dame. Mol is de locaal zeer bekende eigenaar van de in Dordrecht en daarbuiten ook zeer bekende poffertjessalon Visser nabij het Scheffersplein. TV-presentator Victor Deconinck heeft er achter de stamtafel, die uit Schiedam is aangevoerd, haast een eigen stoel. Jaap Mol is betrokken bij de stad en de inwoners en een bekwaam organisator. Zo regelde hij bijna twintig jaar lang het teamkampioenschap klaverjassen, is hij voorzitter geweest van de hondenbelangen vereniging de Gebeten Hond en is hij horeca-bestuurder. Nadat de Willige Dame in 1987 te groot was geworden voor een competitie in de huiskamer, zorgde Mol ervoor dat zijn zaak de huiskamer werd van de Willige dame. Zo groeide de club en werd aansluiting gezocht bij de RSB. Mol is tevens recordhouder snelschaakkampioen, maar is de eerste die aangeeft dat zijn schaaksociëteit de laatste jaren veel sterker is geworden. (zie ook Paans Cor).
 135. Moossdorff J.C.W., secretaris van Schaakvereniging Hillegersberg van 1954-1964.
 136. Messemaker Christiaan (naamgever Messemaker 1847).
 137. Meijer Dirk Erelid Sv Spijkenisse.
 138. Muhring Willem Jan (Kralingen, Willem Steinitz). Schaakpropagandist in Rotterdam in jaren dertig vorige eeuw. Hij speelde circa 15.000 PR-partijen in toen vermaarde Muhringsimultaans in Rotterdam. Mogelijk in 1932 eerste RSB-kampioen na winst in match over twee partijen tegen Oskam. (bron Leven en werken van een internationaal meester, F.W.J. Henneberke). Muhring werd landelijke bekendheid als leerling van meester Euwe tijdens toelichting op TV bij match Spasski-Fischer (1972).
 139. Mulder mr. E. (Kralingen, Rotterdam). Hij werd in 1999 onderscheiden door de KNSB voor 64 jaar lidmaatschap. RSB-kampioen 1948 en co-kampioen in 1956 met Daan 't Hart.
 140. Mulder Rien (Groothoofd, Dordrecht). Hij maakte eerst eigen openingsboekjes om de sport te promoten. Vervulde daa allerlei rollen bij Groothoofd, ook laatstelijk tot het opgaan in Dordrecht, het voorzitterschap. (2001).
 141. Mullem Wim van (CC Fianchetto). Op 4 september 2013 werd door Arjen Postma als voorzitter RSB de gouden erespeld voor 50 jaar onafgebroken KNSB lid uitgereikt.

  N

 142. Namen A. van, bestuurslid RSB.
 143. Nieuwerf Wim. Eén van de oprichters van de IJssel in 1963. Na 2 jaar penningmeester en 1 jaar secretaris, van 1967 tot 1975 voorzitter. In 1975 benoemd tot erelid.
 144. Nugteren Johan (Eeuwig Schaak, Hoeksche Waard). Johan vervulde allerlei functies in de schaakwereld zowel bij zijn verenigingen als binnen de RSB. Hij was zeer betrokken bij jeugdschaak. Ook was hij direct een fan van opening de Leeuw. Hij was een echte schaakpropagandist en kon dat ook als schaakjournalist doen. Johan heeft ook veel mooie verhalen geschreven voor de Spiegel van de RSB. Helaas is hij ons te jong ontvallen. Zijn vrouw en kinderen werden daarna als eregasten uitgenodigd bij een plechtigheid in Sliedrecht rond het boek over De Leeuw.

  O

 145. Oliemans Cor (Papendrecht, Groothoofd, Dordrecht). Allerlei schaakrollen zeker bij Dordrecht, zoals ook clubbladredacteur. Verder penningmeester.
 146. Ooms A., penningmeester RSB en KNSB. Lid bondsraaddelegatie RSB. Lid van verdienste KNSB.
 147. Oprel O. drs. Hij was wedstrijdleider in jaren dertig van de RSB, tot zijn verhuizing naar Hengelo.
 148. Orbaan Johan (Dordrecht). Grondlegger/organisator van Europees jeugdkampioenschap (Niemeyertoernooi) in de jaren zestig in Groningen. Broer van IM Constant Orbaan. Hij won in 1968 als enige van Korchnoi in een klokseance tgv 80 jaar schaakclub Dordrecht. Daarna werd de locale AMRO-directeur Nederlands schaakkampioen biuj DE bank en zorgde ervoor dat de plaats Dordrecht werd opgenomen in het circuit van de V. en D. simultaans. Orbaan had groot gevoel voor de waarde van schaakpromotie onder de jeugd. Zijn plotseling overlijden rond 1969 stond met Groningen vergelijkbare initiatieven in Dordrecht in de weg.
 149. Osinga André (Charlois/Europoort). verschillende rollen, oa jeugdleider.
 150. Oskam, de meester G.C.A. Een grote bekendheid in Rotterdam in de jaren dertig (zie geschiedenis verhaal over ontstaan van de RSB van de hand van Kees van der Waal). Oskam was ook een gezaghebbende voorzitter van de landelijke schaakbond. In die rol was hij niet blij met de komst van de RSB, die hij ook als voorzitter nog is gaan dienen RSB. Als voorzitter van de Rotterdamse club NRSV. (eens meest gezaghebbende club in RSB en nu onderdeel van de geschiedenis van Erasmus) was hij voor de RSB. Zijn benoeming tot eerste erevoorzitter RSB zegt genoeg over zijn inzet en betrokkenheid, soms op een voor de jaren dertig van de vorige eeuw kenmerkende wijze. (zie ook bij geschiedenis het verhaal van Kees van der Waal).
 151. Ouwehand R.J. (Ruurd), 23 jaar bestuurslid van Schaakvereniging Hillegersberg: secretaris van 1978-1980 en van 1981-1990 (ad interim van 1998-2005), penningmeester van 1993-1996 en voorzitter van 1996-2005

  P

 152. Paans Cor. (de Willige Dame, Dordrecht ) oprichter met Aart Camijn Preases/voorzitter, barman, aanjager de Willige Dame/Dordrecht, (1983-heden) De leden hebben Cor Paans benoemd tot voorzitter/praeses voor het leven. Hij zit inmiddels (2006) in zijn 23 ste regeringsjaar. Cor maakte als voorzitter de omschakeling mee van van huiskamerclub naar schaaksociëteit in hartje Dordrecht met unieke gastvrijheid in poffertjessalon Visser (zie Mol). Zo wordt altijd op de achtergrond muziek gedraaid tijdens het clubkampioenschap. Dat hoort volgens de voorzitter onlosmakelijk bij het unieke karakter van de Willige Dame. Aan het begin van elke nieuwe competitie heeft elke deelnemer evenveel kans om de nieuwe clubkampioen te worden. Paans heeft in 1986 samen met een toenmalige wethouder (Gerd Meelker) nog het nieuwe schaak-weekblad Schaaknieuws ten doop gehouden op de toren van de Grote Kerk. Dat gebeurde na een schaaktoernooi op 70 meter hoge toren waaraan IM's meededen zoals Herman Grooten en Johan van Mil.Foto's van de schaakstunt op hoogte verschenen in allerlei landelijke bladen.
 153. Parel P. (Sliedecht) (ere) voorzitter, wedstrijdleider, secretaris (1939-1989). 22-voudig clubkampioen, kopman Sliedrecht 1. Bijnaam: De Euwe uit Sliedrecht. Hoofd van MAVO school.
 154. Persie Lau van, Jarenlang drijvende kracht achter de schaakvereniging Rock. Medeoprichter van de schaaksoos Charlois.
 155. Pluijm Ron vd (Spijkenisse) schaakpromotor jeugdschaak
 156. Pluymert Piet (Dordrecht, Groothoofd). Hij werd eerst twee keer jeugdkampioen worstelen van Nederland, maar koos aan het einde van de jaren zestig toch voor de schaaksport. Pluymert was de eerste jeugdspeler rond 1972, die doorbrak in Dordrecht 1. Daarvoor was het jarenlang een team van oude cracks. Hij was van groot belang voor de doorstroming van de jeugd naar Dordrecht 1. Piet Pluymert werd bestuurlijk bij Dordrecht in allerlei rollen aktief. In 1972 vestigde hij, met veel publiciteit, een wereld-duurrecord schaken in sociëteit Bibelot in Dordrecht (met Hans Berrevoets, Co Sterrenburg en Hans Broekhuijzen). Pluymert heeft veel teams als teamcaptein gediend.
 157. Poelma Freerk 25 jaar diverse bestuursfunctie sv Spijkenisse
 158. Poll vd R.A. RSB voorzitter in de moeilijke jaren vijftig toen in het gebied van de RSB nog een andere schaakbond bestond. Hij zei tgv het 25 jarig bestaan in 1956: ,,Kritiek kan geen kwaad, mits zij opbouwend is. En de RSB streeft er bij voortduring naar opbouwende kritiek te leveren". Van de Poll drong aan op eenheid in de schaakwereld.
 159. Ploeger Menno (Krimpen). RSB-voorzitter, schaakpromotor, Schakend Nederland
 160. Prins Henk (Sliedrecht) penningmeester (1983-heden). Bekend als internationaal probleemmeester. Hij schrijft schaakrubriek in Reformatorisch Dagblad (RD). Lid van verdienste Sliedrecht.
 161. Postma Arjen (RSB voorzitter) van september 2009 t/m september 2014

  Q

 162. Quak A.A., Competitieleider RSB.

  R

 163. Rademaker Gerard, (Groenoord) RSB-bestuurslid competitie- en wedstrijdleider, Lid van verdienste RSB. Gerard heeft als wedstrijdleider zeker ook zijn sporen verdiend in Schiedam bij Groenoord. Hij wordt erkend als de man, die het befaamde Oliebonnentoernooi al vanaf 1975 een vaste plek op de schaakkalender heeft gegeven.
 164. Reiber (ev Osinga) Marjolein (Groothoofd), jeugdleidster
 165. Reijss A. Eerste voorzitter RSB, vanaf 17 November 1931 tot (vermoedelijk) 1933.
 166. Rekom van Jerry (Sliedrecht). Bestuurslid met als portefeuille PR, medewerkeren Hoofdredacteur van Schakend Sliedrecht (1980-heden). DE MAN VAN OPENING DE LEEUW, zowel in de zwarte als in de witte variant zijn er wereldwijd aanhangers. Leerling van de meester Leo Jansen, die hij ontmoette op scholengemeenschap de Lage Waard in Papendrecht.. Jerry was rond 1995 de centrale figuur, die de aanstoot gaf van de vertaling van de kennis die Jansen en anderen hadden opgedaan met het spelen van d6 in nieuwe varianten. Inmiddels heeft hij wereldwijde contacten over de Leeuw via internet opgebouwd. Van Rekom is ook de motor achter nieuwe vormen van schaakpromotie, zoals tgv het zeventig jarig bestaan van Sliedrecht (2005) een nieuw totaal programma. Verder vindt hij nog tijd voor aktiviteiten in het belang van jeugdschaak. Hij is tevens medewerker geweest van het blad de Spiegel van de RSB. Erelid van Sliedrecht.
 167. Rijn van Jan (Schiebroek), lid van verdienste RSB datum benoeming 16-9-1992
 168. Rijkee Wim voorzitter van Charlois opvolger van J. Zwemstra 1961-1966.
 169. Ronden Nico de. Is vele jaren voorzitter geweest van Schaakvereniging Reeuwijk. Nu bij Messemaker is hij wedstrijdleider van het 5e team.
 170. Roodenburg Nicolaas (Dordtse Schaak Club, DSC). Eerste secretaris en grondlegger van club, die uit schaaksociëteit ontstond. Hij treedt ook als een soort sponsor op en gaf de eerste periode de club aan de Wolwevershaven 7 onderdak. (bron jubileumboek Dordrecht honderd jaar).
 171. Roodzant - Glimmerveen (Catharia). de bekendste damesschaakster in verleden. Overleed op 102-jarige leeftijd. Zij was oa. lid van De Pion, Charlois en Rotterdam. Onder Geschiedenis staat veel informatie over de vrouw, die tussen 1920 en 1939 de ongekroonde schaakkoningin van Nederland was. Ze werd 102 jaar en speelde tot op hoge leeftijd. Competitiewedstrijden speelde ze altijd met inzet en op niveau tot zeker haar 95 ste levensjaar. Toen zij in die periode haar team behoedde voor degradatie uit de promotieklasse van de RSB was zij oprecht boos, dat zij het seizoen daarop een team lager zou moeten spelen. Haar hart voor het schaken klopte nog volop en met vuur. In de laatste levensjaren maakte RSB-bestuurder Rein Dijk er een vaste gewoonte van om bij haar regelmatig (schakend) op bezoek te komen. Haar man David Roodzant was penningmeester van de bond van Goris (zie elders) tot zijn overlijden in 1957.
 172. Roomer Hans oprichter Stichting Integratieschaak Spijkenisse, lid van verdienste Sv Spijkenisse
 173. Rutten Arrian Nationaal Arbiter, diverse bestuurfuncties in Sv Spijkenisse, RSR Ivoren Toren, RSB, KNSB diverse commissies
 174. Ruyter Jack de (Papendrecht en Papendrecht/Alblasserdam). Heel veel jaren jeugdleider.

  S

 175. Sammelius C.J.R. (NRSV, SV het westen en Kralingen/Rotterdam): Een erkende probleemcomponist, die in 1931 op negentien jarige leeftijd zijn eerste probleem publiceerde. H. le Grand schreef in 1988 een boekje over deze in 1991 overleden internationaal meester probleemschaak. Zelfs het jubileumboek van Hoogovens/Corus (1998) besteedt aandacht aan deze bijzondere schaker. Hij versloeg als kopman van Rotterdam in 1957 de kopman van DD in 29 zetten. Hij veegde hem, zo schrijft het jubileumblad van Rotterdam uit 1994. ,,Een verpletterende overwinning", valt te lezen in de Hoogovens-uitgave. Niemand speelde zo als Sammelius, heel bizar, maar hij zat dan rustig pijprokend achter het bord, alsof hij goed stond.
 176. Sandifort mr. Wim H. (Rotterdam). Hij hoorde rond 1950 tot de sterkste 25 spelers van Nederland en was erbij toen zijn club in 1966 voor de eerste maal de landstitel pakte. Domper toen was het overlijden van dr. Bergsma, die Sandifort op indringend verzoek gelijk als voorzitter opvolgde. Later werd hij ook nog RSB-voorzitter. Van Bekkum noemt hem de gentleman-schaker, die in 1945 nog met een partij een schoonheidsprijs won. (zie boek Weerzien der Schaakmeesters, H.Kmoch en Lod. Prins).
 177. Scheel Ab (Messemaker 1847) lid van verdienste Messemaker 1847, (RSB)webmaster, jeugdleider 1993-2002, wedstrijdleider, PR, teamleider Messemaker 1, Koninklijke onderscheiding, vrijwilliger van het jaar 2005.
 178. Scheermeijer L. (Sliedrecht), voorzitter, oprichter. (1935-1970) Zeven lustrums voorzitter van een club is een prestatie....zeker vanaf het begin.
 179. Schelven W. van (Springerde Peert, Strijen)
 180. Schram A., voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg van 1949-1963, erelid vanaf 1963
 181. Schrijvers Kees RSB Bestuurslid, Belangrijke sponsor Schaakverenigingen. Medeorganisator/Sponsor schaaktoernooien, Voorzitter Stichting Integratieschaak Spijkenisse.
 182. Sio C.F.H. (Kees). (Groenoord) Op bestuurlijk niveau was en is hij ook actief. Bij Spangen 2 jaar secretaris en nog 8 jaar in die functie, na de fusie met Ommoord, bij S.O.'81. Vanaf 1997 is hij penningmeester van de Computerschaak Vereniging Nederland (CSVN). Een "club" van 650 leden in binnen- en buitenland. Kees speelt momenteel in het eerste team van Groenoord
 183. Sijbesma Jan. Hij is al meer dan 30 jaar lid van de jeugdcommissie van de RSB (organiseert het basisscholenkampioenschap en de PJK EFGH), geeft ook 3 keer per week schaakles aan de Capelse schooljeugd, organiseert het Klim-Op-Jeugdschaaktoernooi (vroeger heette dat het Bongerdtoernooi) en promoot het schoolschaak.
 184. Sjoerdsma J.W. (Dordrecht) jeugdschaakkommissie, bestuurslid schaakclub Dordrecht, De Dordtenaar schaaktoernooi. (1955-1980) Kampioen Bergen op Zoom 1953.
 185. Slagboom Ton (Dordrecht, Sliedrecht) Allerlei bestuurlijke schaaktaken en clubbladzaken, zowel bij Sliedrecht als Dordrecht. Mede grondlegger regionale denksportcommissie in de zeventiger jaren (secretaris). Hij zorgde in Sliedrecht rond 1980 voor schaaksuccessen van Paul's Tapperij en was betrokken bij schaken in de Dordtse Bombardon. Ton was ook belangrijk voor het succes van het open-kampioenschap van de Drechtstreek (Fokkertoernooi). Hij speelde tevens als secretaris van Dordrecht een rol in de viering van het eerste eeuwfeest van zijn club in 1988. In Sliedrecht 1 schreef hij enkele jaren geleden historie, toen het mobieltje van zijn tegenstander afging tijdens de partij. Hierdoor ontstond een mobieltje debat en veel aandacht in de media.
 186. Slagman H.W. (arbeiders schaakclub in Rotterdam, die in 1918 werd opgericht en in jaren dertig van de vorige eeuw ook schaakclub Rotterdam ging heten). Meer dan twintig jaar de eerste penningmeester.
 187. Smeets Pierre (Groothoofd, de Willige Dame). Voorzitter Groothoofd, clubredacteur.. Een opmerkelijk internationaal succes voor wat heet een gewone clubschaker uit de RSB boekte Smeets in 1995. Hij haalde uitgebreid de schaakrubriek van Lex Jongsma in de Telegraaf. Smeets had de schoonheidsprijs gewonnen in het toernooi van Guernsey 1995. Zijn winstpartij op een FM ging daarna de schaakwereld rond.
 188. Smidt J.A. Mede-oprichter Westertoren, overleden 1973
 189. Smorenburg Cees (Nieuwerkerk aan de IJssel): Hij diende vijftien jaar de club in allerlei bestuurlijke rollen.
 190. Snoeck Henkemans (Dordtse Schaak Club), secretaris/penningmeester jaren twintig en dertig vorige eeuw.
 191. Soetendal M. (Papendrecht en Papendrecht/Alblasserdam). Secretaris, bestuurslid. Een ex-burgemeester met een groot hart voor schaken in Papendrecht. Hij diende als eerste burger meer dan 25 jaar de openbare zaak tot 1987 en is daarna een enthousiaste schaker. Wie wil weten, hoe Soetendal als voorzitter van de gemeenteraad de wind er onder hield, kon vroeger van prachtige verhalen genieten als hij dienst had achter de bar. Koffie met politiek uit wat heet het dorp aan de rivier.
 192. Spierings John: 1971 - 1985 IJsselmonde (diverse bestuursfuncties). 1985 - 1996 Parsifal (voorzitter). 1996 - heden Charlois/Europoort (enkel jaren voorzitter: 2000-2003) en toernooi-organisatie
 193. Staal Jaap (Charlois, Erasmus). Een beeldbepalend figuur in de Rotterdamse schaakwereld is Jaap Staal, die al menig titel wist te pakken. Hij werkte zes jaar aktief mee aan het alom bekende club de Triomfator van Charlois en Charlois/Europoort. Staal was er een aantal jaren secretaris. Hij vindt zijn inzet te bescheiden voor een plek in de eregalerij en noemt graag de namen van anderen.
 194. Steenbergen F. (Frits), langst zittende (materiaal)commissaris (van 1993-2005) van Schaakvereniging Hillegersberg
 195. Steyn Bram (Shah Mata) voorzitter, teamleider
 196. Steenis Hans van (Groothoofd, Dordrecht, Willige Dame). Zoon van KNSB-voorzitter jaren vijftig en zestig. Wedstrijdleider/oprichter schaaksociëteit Taankade, teamcaptein Willige Dame 1. Speelde in verleden met vader oa in Utrecht. Team verloor eens kampioenswedstrijd met 8-2. Alleen vader en zoon wonnen.
 197. Sterk Wim (Het Houten Paard). Langer dan tien jaar voorzitter tot 1994.
 198. Stolk Izak 8 jaar penningmeester RSB.
 199. Stoute Frank (Zwijndrecht) voorzitter, propaganist jeugdschaak, vice-voorzitter denksportcommissie, vanaf 1977. Frank Stoute behoort tot de optimistische schaakbestuurders, die blijven geloven in toekomst voor de schaaksport. Alhoewel hij eerst nog in Dordrecht woonde, kwam hij toch bij schaakclub Zwijndrecht uit. Zijn club lijkt een beetje hofleverancier te zijn van sterke verenigingen in de omgeving, door een uitstekende jeugdafdeling. In het verleden leverde Zwijndrecht ook sterke spelers aan Groothoofd 1 af (oa Ronald Haring, Bram Goudswaard, Bert van der Linden), toen die club in de KNSB-competitie bleef promoveren. Toch heeft Zwijndrecht, mede dankzij de inzet van inmiddels al weer jarenlang voorzitter Frank Stoute een eigen plek weten vast te houden. Frank is ook een schaakpropagandist, die altijd verder kijkt dan het eigen schaakerf. Zo wordt rond hem een speciaal clubblad gemaakt, door Schakend Sliedrecht, toen hij 50 jaar werd en 25 jaar was getrouwd met zijn Annelies. Als er festiviteiten bij Sliedrecht moeten worden opgeluisterd, zoals rond jubileum of met weer een uitgave van de Leeuw, is hij een vaste spreekstoelmeester, soms samen met Hans Berrevoets (de Willige dame) in een creatie van een soort snip en snap of Barend en Van Dorp. Frank Stoute timmert al rond de dertig jaar aan de schaakweg en behoort tot de mensen, die de sport naar de toekomst willen dragen.Ook bij de denksportcommissie (open-kampioenschap Drechtstreek enz) heeft hij zijn steentje bijgedragen. Het streven naar eigen succes leek het bij hemn altijd af tegen zijn streven om bestuurlijke verantwoordelijkheden serieus te nemen, maar Frank is een man die de remise als vriendschappelijk wapen zou hebben kunnen uitvinden.

  T

 200. Tamis G. (Ontspanning, Ouddorp). Oprichter in 1950 van deze dam- en schaakclub. Tanis draagt het schaken een warm hart toe in Ouddorp en maakt het mee mogelijk, maar is vooral een dammer.
 201. Tiggele dr. J.A. (W.Steinitz). Wedstrijdleider rond 1950. Hij nam iniatief tot het houden van snelschaakwedstrijden om het club- en persoonlijk kampioenschap van de RSB. Kralingen 1 (later Rotterdam) werd eerste kampioen.
 202. Timman Jan (Rotterdam). Jan Timman is erelid van de vereniging Rotterdam. Hij werd in 1967 lid van deze club, maar daarvoor had hij al met succes aan het Nederlands jeugdkampioenschap meegedaan namens de Haagse bond (HSB). Timman speelde jarenlang bord 1 van Rotterdam.
 203. Timmerman Gert (Krimpen, Rotterdam) wereldkampioen correspondentieschaak, fide-meester. Hij werd zeven keer open-kampioen van de RSB en won meermalen het Fokkertoernooi in Papendrecht.
 204. Timmermans Adrie (Dordrecht). voorzitter van de schaakclub na het tijdperk Jan Flach. Hij is in hart en nieren schaakstimulator (1978-heden). De vader van jeugdschaker Mark is altijd vernieuwend met de schaaksport bezig. Zo mag hij de grondlegger worden genoemd van de snelschaakmarathon op het eiland van Dordrecht. Het begon als AKD-toernooi en heeft nu de status van een echt KNSB-topsnelschaaktoernooi om een titel. De internationale bezetting van het supertoernooi is uniek voor Nederland. Het is moeiteloos het sterkste één-dagstoernooi van Nederland en soms ook van (West) Europa. De uitstraling gaat dan ook de landsgrenzen ver voorbij. Zie ook: www.blitzchess.nl/. Slechts weinig toernooien kunnen zeggen moeiteloos in enkele uren helemaal te zijn volgeboekt en lange wachtlijsten te kunnen aanleggen. Schakers gaan altijd op 30 november later naar bed om te zorgen dat zij zich direct kunnen aanmelden als 1 december is aangebroken. Het maxinmaal aantal deelnemers beperkt tot 200, maar veel meer zou gezien de aantrekkingskracht geen probleem zijn. Inmiddels kent het toernooi een voorronde op de vrijdagavond voor het evenement en daar is ook grote belangstelling voor. Het toernooi van de toekomst laat vanaf het begin op een nieuwe wijze de compouter het werk doen met presentaties op alleen maar TV's. Dit concept hoort helemaal bij het imago van het toernooi en ontdekkingen van Adri worden ook elders toegepast. Verder is voor het inmiddels BIS-toernooi een stevig prijzenfonds een vanzelfsprekendheid.Om ook dat onderdeel van de formule op topniveau te houden moet wel een jaar worden gewerkt om één weekeinde tot een internationaal schaakfestijn te maken. Dit kan alleen door teamwerk door sleutelfiguren vanaf het eerste uur (oa Koppelaar, Versloot zie elders). Adrie was ook voor de marathon op schaakgebied jarenlang betrokken bij het Stem van Dordt pinkstertoernooi en natuurlijk bij het eeuwfeest van schaakclub Dordrecht in 1988.
 205. Timmermans Henk (Dordrecht) wedstrijdleider intern, algemeen adjunct.
 206. Torenbeek Gerard (WSV). Erelid voor zijn veelzijdige inzet voor zijn club.
 207. Troye C. de (Kees). (het Houten Paard). Al langer dan vijftien jaar penningmeester.

  U

  V

 208. Veenis Jan (Sliedrecht) voorzitter, wedstrijdleider, algemeen bestuurslid voor het leven bij schaakclub Sliedrecht (1960-heden). De man, die afbreken in RSB-competitie in november 1985 ter discussie stelde. In februari 1986 wees het RSB-bestuur de wijziging nog af, want het zou afbreuk doen aan de competitie. ,,Er zijn mensen die beter in snelschaken dan in gewoon schaken zijn. Deze groep zal het dan aansturen op uitvluggeren van de partij". In 1992 werd de regel Van Veenis wel standaard in de RSB-competitie ingevoerd en dus de ook door arbiter Greevenbosch in 1985 al bekritiseerde arbitrage werd verleden tijd. Veenis was betrokken bij het Fokkertoernooi en allerlei andere schaakvormen. Hij vindt dat de club nadrukkelijk een sociale taak heeft en bezoekt ook zieken. Als een clublid even uit beeld is, neemt hij contact op. De gemeente Sliedrecht heeft hem speciaal onderscheiden, net zoals de KNSB.
 209. Verhoeven L.J. (Leo): penningmeester van Schaakvereniging Hillegersberg van 1999-2005 en secretaris van SV Erasmus vanaf 2005.
 210. Veerman K.A. Grote stimulator jeugdschaken in jaren zestig en zeventig. Hij organiseerde simultaans, steden-ontmoeringen, de V. en D. simultaan.
 211. Verkerk J. (Dordrecht, voorheen ODI). Wedstrijdleider, jeugdstimulator. (1946-1975). Was ondanks uiteindelijk beperkt gezichtsvermogen tot hoge leeftijd.
 212. Vermeer Dick record voorzitter van Sv Spijkenisse, Charlois/Europoort.
 213. Vermijn Kees (Messemaker 1847) lid van verdienste Messemaker 1847, penningmeester 1990-heden, penningmeester (en tevens kantinebeheerder) Charlois/Europoort 1975-1983, in het seizoen 1979/1980 kampioen van Barendrecht.
 214. Verolme Maarten (roepnaam Martin), geboren 12 febr. 1937 te Rotterdam, meldde zich in sept. 1950 als lid aan bij de Schaakvereniging "Charlois", en is sindsdien onafgebroken lid geweest van een bij de KNSB aangesloten vereniging (soms zelfs wel van twee tegelijk !) : 1950-1974 "Charlois (Europoort)" 1959-1961 "Watergraafsmeer" (mil. dienst) 1969-heden "De Zwarte Pion" Middelharnis. Bovendien is hij lid van twee KNSB-'onderbonden':
  Nederlandse Bond van (Schaak)Probleemvrienden (vanaf aug. 1957)
  en Nederlandse Bond van Correspondentieschakers (sinds mei 1974).
 215. Versloot Jan Willem (Groothoofd, Dordrecht). Secretaris, penningmeester, denksportcommissie (1978-heden) snelschaakmarathon, eerste Groothoofd-internationaal toernooi.
 216. Versluis Arie (WSV) Erelid voor zijn veelzijdige inzet voor zijn club.
 217. Verver Henk, een actief bestuurder die veel heeft bijgedragen aan het schaken in clubverband. Als voorzitter van Krimpen kwam hij voor het voetlicht van 1977 tot 1985 en vervolgens van 1990 - 1996. In 1997 werd hij benoemd in zijn huidige functie van secretaris.
 218. Verzijden Jan (Papendrecht, Ontspanning/Ouddorp). In Papendrech in de jaren zeventig wedstrijdleider, voorzitter en organisator van evenementen. Bij Ontspanning bestuurslid en nu secretaris. Verzijden is verder ook op andere terreinen bijzonder aktief, zoals in de monumentencommissie van de stad Hellevoetssluis.
 219. Vink Panc. Van 1975 t/m 2000 voorzitter van De IJssel. Erelid sinds 2000.
 220. Visser Adriaan T. (Sliedrecht) Gouden erespeld van KNSB. Hij is tweevoudig kampioen Sliedrecht.
 221. Vijgeboom, Henny (Spangen, Charlois/Europoort) . Een prominent schaker in de geschiedenis van de RSB, die het debat niet schuwde. Hij schreef voor Het Vrije Volk en Rotterdams Dagblad (RB) over schaakzaken. Vijgeboom was op zijn manier een propagandist, die leden wierf van zijn club (s). Hij werd volgens zijn eigen geschiedschrijving op 15 december 1935 getroffen door de pijl van Caissa. Euwe werd toen wereldkampioen. In de 1825 dagen durende oorlog schaakte Vijgeboom niet om uit de handen van de vijand te blijven, zo schreef hij eens. Daarna zette hij zich veelzijdig in om op zijn manier de schaaksport onder de aandacht van velen te brengen. Hij mocht in 1957 zelfs als schaker aan de TV quiz meedoen en kreeg vragen te beantwoorden, die waren gemaakt door Euwe. In 1999 werd hij gehuldigd voor zijn vijftig jarig lidmaatschap van de KNSB. In december 2004 werd door Jaap Staal zijn in memoriam geschreven voor het clubblad van Charlois/Europoort. Henny was de grondlegger in 1965 van het clubblad de Triomfator, dat een bekendheid geniet tot ver buiten Charlois/Europoort kringen. Het blad was PR, aldus Vijgeboom. Hij was belangrijk als teamleider van Charlois, toen dat team zo verrassend kampioen van Nederland werd. Hij zorgde ook dat de kampioensgroep goed werd uitgespeeld in te interne. Henny nam de reglement serieus en stond weleens op lange tenen (aldus Jaap Staal in het Charlois/Europoort-blad in een warme in memoriam).
 222. Vlagsma Chris (De Schaakstudiekring, Spangen). Tussen 1930 en 1960 één der sterkste schakers in groot-Rotterdam en de zeer sterke eerste bordspeler van Spangen 1. Zijn verdienste werd tot uitdrukking gebracht in een toernooi dat lange tijd werd georganiseerd onder de naam Chr. Vlagsmatoernooi. Tussen 1945 en 1958 kwam hij achttien keer namens Nederland in ploegenwedstrijden uit met een score van 55,6 procent. Daarnaast genoot hij bekendheid als schaakjournalist voor het Rotterdams Nieuwsblad (RN). Voor de tweede wereldoorlog won hij tweemaal een sterk toernooi om de zogeheten Kamstrabeker (genoemd naar erevoorzitter van Kralingen). Dr. Bergsma was toen zijn belangrijkste concurrent. Organisator Goris vond het maar niks, dat Vlagsma een grote kans had om de dure wisselbokaal voor een derde keer te winnen. Oud-wereldkamioen Euwe, Landau, Kmoch werden uitgenodigd om mee te doen. Euwe pakt toen twee keer de bokaal voor Vlagsma. Tussen 1942 en 1954 speelde Vlagsma vijf keer in de hoogste groep bij het Hoogovensschaaktoernooi (nu Corus chess). Zijn stijl werd omschreven als oorspronkelijk, flegmatiek, naar buiten toe de rust zelve. Zachte stem, licht hardhorend met dat echt Rotterdamse gevoel voor humor.
 223. Vos W.J. (Wim), 12 jaar wedstrijdleider van Schaakvereniging Hillegersberg, tevens 6 maal kampioen van deze vereniging (tussen 1964-1974)
 224. Vlagsma sr. Oprichter van eerste arbeiders schaakclub in Rotterdam in 1918. Toen een revolutie.
 225. Vreeken - Bouwman Corry (Rotterdam), secretaris, voorzitter, clubbladredacteur (1969-1993) Eén van de drie prominentste bestuurlijke voorvechters wordt zij genoemd voor de eigen club. Zij speelde een centrale rol bij de komst van Volmac als sponsor. De vereniging was sportief lange tijd de top van Nederland. Mede-bestuurder prof. Van Bekkum noemt haar iemand, die van 1974 tot 1986 nadrukkelijk met de scepter zwaaide. ,,Zij was uitgerust met terriër-eigenschappen en bevocht de beoogde doelstellingen door dik en dun, niet goedschiks dan kwaadschik." Alles ging met een enorme inzet, die zowel werd bekroond met het erelidmaatschap van de club en daarna volgde ook een Koninklijke onderscheiding voor schaakprestaties. Voordat Corry Vreeken voorzitter werd, telde de club soms maar tien schakende leden op de clubavond. Team 1 was zelfs gedegradeerd uit de hoofdklasse. Ze werd in rond 1955 lid van de club, nog als Mej.. M.C. Bouwman afkomstig uit Alkmaar net als haar vriend Piet Vreeken. Ze was in feite een laatbloeier en leerde het spel rond haar twintigste jaar (1948) in het ziekenhuis. In 1960 schreef Corry schaakgeschiedenis door dameskampioen van Nederland Fenny Heemskerk te onttronen. Na Catharina Roodzant had de RSB weer een dame in de top! In 1961 kwam Fenny nog één keer terug, maar daarna ging de titel tien jaar naar Corry toe. Zij was de Nederlandse schaakkoningin totdat Caty Nicolau (vd Mije) vanuit Roemenië naar Nederland kwam. De dameskampioen bleef bij de top dankzij uitstekende secondanten. Na een verhaal in de Telegraaf was zelf Euwe bereid haar een keer te begeleiden. Jan Timman werd trouwens een keer clubkampioen van Rotterdam (1969). Hij behaalde 13 uit 14 en verloor alleen van Corry Vreeken. In die tijd speelde zij ook met Böhm en Timman in team 1. ,,Dat waren toen geinige jongelui, die het schaken vooral als een gezelligheidje zagen".
 226. Verboom T. (Theo), penningmeester van Schaakvereniging Hillegersberg van 1973-1993. Kwam uit voor het Nederlandse team voor visueel gehandicapten.
 227. Vroegindeweij Maarten (Moerkapelle), bestuurslid (sinds 1992), jeugdleider (van 1988 tot 1989), secretaris (van 1993 tot 1998), voorzitter (sinds 1998). Jarenlang redacteur clubblad (van 1990 tot 2005). Jarenlang speler van het eerste team. Medeorganisator van het Moerkapelle Rapid Toernooi.
 228. Vreeken Piet (Rotterdam). Hij hield zich bezig met de vertaling en bewerking van schaakboeken, van oa. van Euwe. Hij stak eerst zijn vrouw Corry sportief nog naar de kroon, maar die was een laatbloeier (zie Vreeken Corry). In 1965 was Piet, in de race naar het eerste lands kampioenschap voor Rotterdam, met 3,5 uit 4 een verdienstelijke invaller voor de toen al zieke dr. Bergsma.
 229. Vos. J (Dordrecht), tientallen jaren secretaris van de Dordtse Schaak Club (DSC). Hij overleed in 1962 op 102 jarige leeftijd. Erebestuurslid.
 230. Vos Martijn (Zwijndrecht) jeugdleider, clubblad.

  W

 231. Waal vd Kees (Krimpen aan den IJssel) voorzitter RSB, leden van verdienste RSB datum benoeming 20-9-1989 KNSB-bestuurder (1978-1994). Nu medeaktievoerder schaakpromotie: ,,Het Roer moet om". Aktief namens KNSB bij toernooi.
 232. Waardenberg Bram van, beeldend kunstenaar en sterrekundige. 1974 - 1985 IJsselmonde (diverse bestuursfuncties, redactielid). 1985 - 1996 Parsifal (mede-oprichter, penningmeester, redactielid)
 233. Waardenberg John (Groothoofd). Wedstrijdleider en bestuurslid in verschillende rollen en betrokken bij clubblad. Zijn grootste succes was dat hij als gewone clubschaker eens met 4 uit 4 begon in het Fokker-toernooi om het kampioenschap van de Drechtstreek. Na de gehele schaaktop te hebben gehad, eindigde hij met 5 uit 7 op een gedeeld vierde plaats en met een nieuwe rating van 2080. Zijn partij tegen winnaar FM Coen Stehouwers werd met een uitgebreide analyse in het Volmac-clubblad gepubliceerd. Daarvoor kon hij zich anoniem opgeven voor een toernooi. Daarna dacht hij dat weer te doen, maar werd John door de organisatie in de eregroep geplaatst met andere RSB-toppers.
 234. Wal A.H. van der (27/7/1921-28/10/1991). Een van de oprichters van SV Het Zwarte Paard, later gefuseerd met SV Schiedam tot SV HZP Schiedam. Bestuurslid RSB. Vervulde een belangrijke rol als interim penningmeester tijdens een financieel zware periode van de RSB van 1989 tot 1991.
 235. Walsum C.J. van, vele jaren actief schaker in Krimpen en voorzitter van de vereniging in de moeilijke periode 1943-1953. Hij werd postuum tot erelid van de vereniging benoemd.
 236. Weel Willem vd (Schaakclub Rotterdam anno 1918, arbeidersvereniging). Hij was één van de oprichters. Zie ook in memoriam RSB.
 237. Welling Gerard oprichter Stichting Integratieschaak Spijkenisse,
 238. Wemmers, Ton (Groothoofd, Dordrecht), secretaris, voorzitter, schaaklid sportraad (1986-heden). Man achter periode CIOB /Groothoofd.
 239. Wermeskerken van Peter (Alblasserdam, Papendrecht/Alblasserdam). Hij werd in 2004 gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van KNSB. Voorzitter Alblasserdam en veelvoudig clubkampioen. Hij was een wegvoorbereider voor de succesvolle fusie van Alblasserdam met Papendrecht in 1996. Jeugdleider, clubbladredacteur. Peter schreef in 1990 boek over de toekomst van de economie via gesprekken met de opinieleiders van toen. Raadslid in Alblasserdam.
 240. Wertheim Hans (DD, Dordrecht) Man achter succes in jaren zeventig schoolschaak Johan de Witt Gymnasium. Enige Dordtenaar die eens, in jaren twintig van de vorige eeuw meedeed aan schaakolympiade. In jaren dertig vorige eeuw drie keer officieus open-kampioen van Nederland. Hij maakte de revolutie live mee in 1917 in Rusland (is broer van prof. Wertheim).
 241. Wesselman G.W. (Dordrecht), voorzitter, organisator, RSB-bestuurslid (1910-1940) Grote man achter viering vijftig jarig bestaan Dordrecht in 1938.
 242. Westermann Rien jr. (Onésimus) secretaris. Geboren in de maand van de oprichting van de RSB.
 243. Westerhoff P.C. Competitieleider van RSB in jaren tachtig met veel inzet. Hij voerde in jaren tachtig belangrijke reglementswijzigingen door. Zo mocht iemand niet meer dan drie keer invallen in een hoger team, volgens de nieuwe regels van ,,Westerhoff".
 244. Wessels Kees (Parsifal, Sliedrecht) Kees is na Parsifaltijd bij Sliedrecht weer secretaris. 1966-1969 Europoort (Nog zonder het voorvoegsel Charlois). 1969-1985 IJsselmonde - Mede-oprichter, secretaris en hoofdredacteur. 1985-1996 Parsifal - Oprichter, secretaris en hoofdredacteur. 1996-heden Sliedrecht - M.i.v. 2006 secretaris
 245. Wijzenbroek J.: mede-oprichter en eerste voorzitter van Schaakvereniging Hillegersberg. Voorzitter van 1929-1930 en secretaris van 1930-1936 en van 1945-1951. Erelid vanaf 1951.
 246. Wijgerden van Cor (Charlois/Europoort, Rotterdam). trainer, grondlegger met Rob Brunia schaakmethode
 247. Willigen Adrie A. van (Dordrecht, voor fusie in 1952 van ODI). Erelid schaakclub Dordrecht. Hij telt de meeste ,,dienstjaren" bij de Dordtse club reeds van ruim voor de tweede wereldoorlog. Hij was belangrijk voor de schaakontwikkeling van de Dordtse ereburger en dichter Buddingh'. Van der Willigen bezocht regelmatig Buddingh' in sanatorium Zonnegloren. Zijn eerste schaaksucces was in 1937 het jeugdkampioenschap van Dordrecht en dat leverde de leerling van de gemeentelijke HBS toen een half jaar gratis lidmaatschap van ODI op.
 248. Woudenberg (Messemaker 1847). lid van verdienste Messemaker 1847, In verschillende bestuurlijke rollen (1974-2001).
 249. Wolff Henk (Groothoofd), jeugdleider, wedstrijdleider. Was nog voorzitter van de jeugdschaakkommissie en organiseerde jeugdtoernooien, zoals met steun van sportraad in herfstvakantie. (1978-1996). Eén van de drie ereleden van de in 2001 in schaakclub Dordrecht opgenomen club Groothoofd.
 250. Wösten Henk van der (Messemaker 1847) 11 jaar organisator schoolschaaktoernooi Gouda, 5 jaar jeugdleider, 4 voorzitter en heden materiaalcommissaris.

  X

  Z

 251. Zoetemeijer Theo (Rokado) alle bestuursfuncties (1974-heden). Theo laat zien, waarin een kleine club groot kan zijn: vaak promotieklasse spelen.
 252. Zwart Jan. (mede)oprichter van s.v. "Groenoord", later verhuisd naar Hellevoetsluis en lid (later ere-lid) geworden van "De Pionier" (1982). Heeft zich lange tijd ingezet voor de jeugdopleiding hier en daarom is ook het jeugdtoernooi van "De Pionier" naar hem vernoemd. Overleden op 02-07-2004 (1918-2004).
 253. Zwanenburg Marco (Rotterdamse Doven Schaakclub Maasstad 1987). Een alles kunner in dienst van een bijzondere vereniging, voorzitter, webmaster, competitieleider, wedstrijdsecretaris, tot dat enkele jaren te weinig draagvlak bleek voor deze bijzondere schaakclub. Zeker belangrijk voor belangrijk de geschiedenis van de RSB om Maasstad 1987 en Zwanenburg te noemen.
 254. Zwemstra J. voorzitter van Charlois voor veel jaren tot zijn overlijden in 1961. Hij was tevens jeugdleider van de RSB in de jaren vijftig, nog een pioniersfase. Een hoogtepunt voor Zwemstra was in 1958 de KNSB jeugdschaakweekin Rotterdam in april 1958. Wat de bondswedstrijden voor de senioren waren toen, moest de jeugdschaakweek voor de komende schaakgarde zijn. De inschrijving was toen mogelijk in het Rotterdamse stadhuis, kamer 225. In zijn in memoriam in juli/augustus 1961 meldt het RSB-bestuur, dat hij met groot succes heeft gestreefd naar het ingang doen vinden van het schaken op school. Zwemstra stimuleerde vele schaakclubs tot het vormen van een jeugdafdeling. De RSB herdenkt hem als een nobel mens en een vriend van de jeugd.

top


John van Baarle

Dick Bac

Jaap Bakker

Simon vd Beek

Ruud vd Beek

Aad vd Berg

Mick vd Berg

Hans Berrevoets

A. van Bokhoven

Gerard Bons

Wout Boer

Hans Böhm

Gerard Braat

Willem-Jan vd Broek

Rob Brunia

Kees Buddingh

Rinus Degeling

Jan van Elburg

Marianne van Elteren

Jan Evengroen

Adrie Fiole

Ben van Geffen

Ada vd Giessen

Johan vd Griend

John Janssen

Arie de Jong

Désiree Hamelink

Kees Hamelink

Wim Harms

Wim vd Hoek

Wim Hokken

Leo Jansen

Ron de Jong

Dick Kegge

Sjoerd Kelder

Peter Kemner

Johan Knijff

Joop Knipscheer

Henk de Kleijnen

Teun Koorevaar

Victor Koppelaar

André Kouwenhoven

Peter vd Laars

Gert-Jan Ludden

Frans Maas

Ronald Mandersloot

Chr. Messemaker

Menno Ploeger

Henk Prins

Jerry van Rekom

Nico de Ronden

Catharia Roodzant

Arrian Rutten

Jack de Ruyter

Ab Scheel

Kees Schrijvers

Kees Sio

Jan Sijbesma

Ton Slagboom

Jaap Staal

Jan Timman

Gert Timmerman

Adri Timmermans

Henk Timmermans

Gerard Torenbeek

Kees de Troye

Jan Veenis

Kees Vermijn

Arie Versluis

Henk Verver

Jan Verzijden

Panc Vink

Henny Vijgeboom

Peter v Wermeskerken

Corry Vreeken

Kees vd Waal

Kees Wessels

Rien Westermann

Cor van Wijgerden

Adrie v Willigen

Henk vd Wösten

Wil Woudenberg

Jan Zwart


top