Noord Sport!-krant met veel schaken is gedrukt.

Noord Sport!
Evenals vorig jaar is de denksportdag van 19 september 2015 weer onderdeel van de Noord Sport! weken. Deze worden in Rotterdam Noord gehouden van 5 t/m 26 september. In deze weken worden de volgende events georganiseerd: ‘Zwem-event’, ‘Sportentocht’, ‘Denksportdag’, ‘Wielerronde van Noord’, ‘Seniorensportdagen’ en ‘Zeskamp’. In de 6 wijken van de voormalige deelgemeente Noord wordt een speciale krant huis aan huis verspreid. Deze gedrukte versie van 16 pagina’s heeft een oplage van maar liefst 15.000 exemplaren. De Denksportdag vult pagina 6 en 7 met tekst en foto’s. De krant is via de link Krant Noord Sport 2015 digitaal te bekijken. Schakers, bezoek de denksportdag op 19 september!

Adri Helfrich