Steun voor discussie over toekomst schaken en korter spelen in de competitie

door Hans Berrevoets

De toekomst van het schaken, zeker ook in het district RSB met 42 schaakverenigingen, is een gesprek en discussie waard. Een discussie over kortere partijen in het district RSB heeft tongen in bewegen gebracht en er is zeker ook steun voor. Thans zou een partij maximaal 3,5 uur kunnen duren, maar bijvoorbeeld rond de drie uur de nieuwe mogelijkheid. Niet alle mensen, die voor zijn, willen met hun adhesie op de site van de RSB komen. Een schrijver wil ook denken aan regiogesprekken binnen de RSB om meningen te peilen en ideen uit te wisselen om het schaken toekomst bestendig te maken. Wie weet, rollen er voorstellen uit voor een bespreking met het RSB-bestuur, onze schaakvertegenwoordigers. Later kan worden afgewogen of er voorstellen draagvlak hebben voor een behandeling op de ledenvergadering. In elk geval wil een ieder het schaken aantrekkelijker maken en vooral ook nog meer mensen aan het schaken krijgen, waarbij de club een belangrijk vervoermiddel is voor de denksport.

Een aantal reacties kan worden gedeeld:

  • Zo reageert oud bestuurder van de RSB Joop Huijzer: ,,Net je verhaal op de RSB site gelezen. Ik ben het er helemaal mee eens, zij het dat het voor mij nog wel wat korter mag, maar dan wel met bv 10 sec bonus per zet. Ik denk denk dan aan 1.15u + 10'. Benieuwd of wij het nog gaan meemaken....."
  • Paul Blok geeft op persoonlijke titel de volgende reactie: ,,Ik ben het zeer eens met jouw zienswijze. Vooral bij uitwedstrijden kan het gemakkelijk half n worden voordat je thuis bent en de volgende ochtend gaat de wekker om half zeven. Gezinsleden worden ook wakker als ik laat thuis kom en krijgen minder nachtrust door mijn schaakavond. Ook bij interne wedstrijden kan het uitlopen; gisteren was ik pas 12 uur thuis; eigenlijk niet te doen voor een doordeweekse dag. Als ik weet dat ik in een bepaalde week verplichtingen op andere avonden heb sla ik bewust het schaken over. Een modernisering van de speeltijden is daarom m.i. zeer op zijn plaats."
  • Arno Slagboom, die ook voor de Baronie in Breda speelt, schrijft: ,,Helemaal eens met jouw stuk over te lange bedenktijd op clubavonden. Bij De Baronie spelen we nog veel langer: 1.45 uur per persoon + 30 min.pp erbij, dus in totaal 4,5 uur! Niet te doen inderdaad, als je om 6 uur opgestaan bent, hebt moeten haasten om om kwart voor 8 op de club te zijn en de volgende dag weer zo vroeg eruit moet Als dit in Breda eens ter sprake komt, zal ik dankbaar gebruik maken van jouw argumenten."

Verder wordt gemeld: Binnen CSV is een jaar geleden een recreantencompetitie opgezet voor mensen die niet zo lang willen of kunnen nadenken en voor de jeugdleden die nog aan het tempo moeten wennen. Van meerdere mensen is de klacht bekend dat ze na 10 uur 's-avonds instorten en dat er geen zinnige zet meer uit hun handen komt. Bij andere clubs (Messemaker, Nieuwerkerk, Krimpen) mogen er ook al partijen van evt. 1 uur pppp worden gespeeld indien de jeugdspeler daar prijs op stelt."

Van een aantal kanten werd steun betuigd op de volgende wijze:
In het algemeen is het goed dat we (nieuwe/andere?) vormen moeten (uit)vinden om het schaken voor de huidige maar nog meer voor de toekomstige generaties aantrekkelijk te houden."

Kortom: Het gesprek kan worden voortgezet.